U Bihaću je danas organizovano potpisivanje ugovora o stipendiranju sa stipendistima Ministarstva za pitanja boraca i RVI Vlade Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Ermina Zulića, ministra za pitanja boraca i RVI članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na 82. sjednici, usvojili su Odluku o broju i visini stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu.

Ove godine dodijeljeno je 790 stipendija koje iznose 630 KM za akademsku godinu.