Dana 05.07.2019. godine, u gradskoj vijećnici Općine Velika Kladuša, ministrica zdravstva dr. sc. prim. Nermina Ćemalović je, zajedno sa direktoricom Centra za socijalni rad Velika Kladuša Emirom Veljačić uručila certifikate za za educirane hranitelje sa područja Velike Kladuše i Cazina.

Osam hranitelja je prošlo program obuke po PRIDE modelu edukacije iz oblasti hraniteljstva, a ova obuka podržana je od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, UNICEF-a, Hope and Homes for Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision i Save the Children.

Hranitelji sa područja Velike Kladuše i Cazina su bili posljednja grupa hranitelja koji su prošli ovu edukaciju, te je sa ovom grupom završena edukacija postojećih hranitelja sa područja USK. Pored toga, obuka je okončana i za dva trenera edukatora, tako da naš kanton sada ima ukupno četiri edukatora za hraniteljstvo.

Hraniteljstvo predstavlja najbolji način zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja i odraslih osoba bez porodične podrške, te donosi brojne dobrobiti u vidu boljeg kvaliteta života ovih osoba.

Svi oni koji žele postati hranitelji i posvetiti svoju pažnju, ljubav i brigu prema onima koji su, iz bilo kojeg razloga ostali bez porodične podrške, mogu u centrima za socijalni rad i Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike dobiti sve potrebne informacije.