Dogs Trust će od ove godine svoju značajnu podršku u okviru Programa masovne sterilizacije napuštenih pasa finansirati samo u regijama čije lokalne vlasti pokažu konkretnu inicijativu da osiguraju dosljedno provođenje sistemskih mjera državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, te demonstriraju odlučnost da ne tolerišu njegovo kršenje.

Poenta i cilj finansiranja ove najefikasnije humane metode upravljanja populacijom pasa je otpočetka bila da se lokalnim odgovornim vlastima, koje su za ovo pitanje jedine obavezne, pomogne da mjere propisane Zakonom provode sistemski i dosljedno.

Uz ostale vidove Dogs Trust podrške koja se odnosi na edukaciju veterinarske struke i podizanje njihovih kapaciteta, edukaciju vlasnika pasa, djece, javnosti, dobrog primjera udomljavanja spašenih pasa, te na savjetodavnu, ekspertnu podršku, lokalne vlasti su mogle i mogu riješiti problem pasa lutalica humano i trajno, i sa mnogo manje utroška iz budžeta nego što bi morali alocirati bez ove pomoći. Svojim radom u BiH u zadnjih osam godina Dogs Trust je demonstrirao da ovaj holistički pristup na troškovno efikasan, human i brz način itekako dovodi do željenih rezultata, saopćeno je iz tog udruženja.

Nakon osam godina intenzivnog angažmana u BiH do sada je kroz Dogs Trust kampanje sterilisano blizu 70.000 pasa. Bez ove mjere, na ulicama bi sigurno bilo na stotine hiljada novih pasa o kojima niko ne brine, dodaju iz Dogs Trusta.

Dogs Trust je u BiH do sada kroz svoje programe za podršku rješavanju problema napuštenih pasa uložio oko 30 miliona konvertibilnih maraka.

-„Ovaj novi pristup je neophodan jer bez ovakve sinergije i bez inicijative lokalnih vlasti, a posebno uz njihovo tolerisanje ili čak nalaganje kršenja Zakona, naša podrška gubi smisao, a naši izvrsni rezultati se poništavaju. Nakon što u određenoj regiji postignemo optimalne rezultate, svoju podršku i ograničene resurse usmjeravamo na druge dijelove zemlje kojima je pomoć također potrebna. Ako lokalne vlasti ne preuzmu organizaciju ovih aktivnosti kroz sistem za upravljanje populacijom pasa, postignuti rezultati se vrlo brzo mogu poništiti a problem vratiti“- ističu iz Dogs Trusta.

Izvor: RTVUSK.ba