Danas je u Domu zdravlja u Bosanskoj Krupi stigla vrijedna donacija koja će olakšati kako rad uposlenih tako i svih pacijenata. Riječ je o nabavci dva aparata i to aparat za utvrđivanje imunohemijskih testova (rada hormona štitne žlijezde) i hematološkog analizatora.

Aparati su nabavljeni iz dobijenih sredstava Vlade Unsko-sanskog kantona i vlastitih sredstava.

Nabavkom ovih aparata stanovništvu općine Bosanska Krupa će se brže i kvalitetnije pružati ugovorene usluge u službi labaratorije Doma zdravlja.

Također Uprava Doma zdravlja Bosanska Krupa obaviještava da će idući mjesec Dom zdravlja iz vlastitih sredstava nabaviti i jedan biohemijski analizator, čijom nabavkom će se proširiti dijapazon usluga ugovorenih sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a, a i ponudiće se obavljanje i neugovorenih usluga sa Zavodom koje će se uz naplatu moći obavljati u ovoj službi.