Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini najavila je za danas dvije ceremonije primopredaje grantova za ‘Projekt obnove Osnovne škole Novi Grad u Tuzli’ i ‘Projekt obnove Osnovne škole Banovići u Banovićima’.

U okviru Temeljne grant pomoći za projekte ljudske bezbjednosti (GAGP), Vlada Japana dodijelila je grant u iznosu 65.917,00 eura (128.922,45 BAM) Osnovnoj školi Novi Grad u Tuzli za zamjenu oštećenih prozora i vrata u školskoj zgradi i sportskoj dvorani.

Takođe, dodijeljen je grant u iznosu 45.823,00 eura (89.622,00 BAM) za obnovu stare stolarije, prozora i vrata u školskoj zgradi i fiskulturnoj dvorani u Osnovnoj školi Banovići.

Ta dva projekta doprinijela su poboljšanju ambijenta obrazovanja u tim školama. Direktni korisnici projekata su ukupno 1.300 učenika i oko 130 nastavnika i ne-nastavnog osoblja.

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hidejuki (Hideyuki) Sakamoto prisustvovaće na obje ceremonije primopredaje.

Unutar GAGP programa pomoć Japana Bosni i Hercegovini dostigla je više od 18 miliona eura ili približno 35 miliona BAM od 1996. godine, pokrivajući vitalne sektore kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje i deminiranje.

“Vlada Japana pridaje veliki značaj unapređenju uslova u oblasti osnovnog obrazovanja u državi i putem opštih grantova donirala je oko 28 miliona eura (54 miliona BAM) za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje više od 210 škola širom države u proteklih 22 godine, kroz programe GAGP i Opšte pomoći”, saopšteno je iz Ambasade Japana.