Federalna mrežna agencija Njemačke, regulatorno telekomunikaciono tijelo te zemlje, saopćilo je da zabranjuje prodaju pametnih satova koje roditelji mogu koristiti da provjeravaju svoju djecu, rekavši da satovi krše njemačke zakone o prisluškivanju.

Agencija je saopćila da je već preduzela mjere protiv nekoliko firmi koje prodaju satove preko interneta.

Insistiraju da roditelji unište satove, koji su široko dostupni djeci od 5 do 12 godina u Njemačkoj.

„Putem aplikacije, roditelji mogu da koriste satove kako bi tajno prisluškivali šta se dešava u okruženju djeteta. Naša istraga pokazala je da su roditelji koristili satove da prisluškuju učitelje u učionici“, rekao je predsjednik agencije Johen Homan.

Agencija navodi da zabranjeni satovi koriste SIM kartice i nude ograničene telefonske funkcije, koje se mogu kontrolisati putem aplikacije.

Programirajem da pozovu telefonski broj, mogu se koristiti da prisluškuju razgovore, što je zabranjeno u Njemačkoj.