S velikom radošću i velikim ponosom objavljujemo da je danas pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Sarajevu, dr. Rifet-ef. Šahinović, profesor kiraeta i akaida u Medresi “Džemaluddin Čaušević” Cazin, proučio zadnja dva džuza Kur'ana Časnog.

U proteklih petnaestak dana dr. Šahinović je preslušavan cijeli Kur'an Časni. Ovim je i zvanično uspio dobiti časnu titulu hafiza.

Od srca čestitamo dr. Rifet-ef. Šahinoviću, kao i njegovoj porodici.

Izvor: Krajina.ba