Vlada USK uputila je javni poziv svim budžetskim korisnicima, koji su vlasnici pravosnažnih sudskih presuda, da se jave ukoliko prihvataju prijedlog da im se isplati dio glavnice duga bez obračuna zateznih kamata.

Ministar finansija USK Vedran Prša kaže kako se radi mahom o presudama u korist budžetskih korisnika koji su Vladu tužili zbog nepoštivanja kolektivnih ugovora.

Prema njegovim riječima, ova dugovanja predstavljaju veliko opterećenje za kantonalni budžet i onemogućavaju dugoročno finansijsko planiranje.

“Dugovanja su ogromna i destimulirajuća. Jedno od rješenja bilo bi da se vlasnici presuda odreknu zateznih kamata, a možda i dijela glavnice duga. Tada bi se realno moglo planirati da se dugovanja izmire eventualno kroz kreditno zaduženje ili na neki drugi način”, kazao je Prša.

Inače, u budžetu USK svake godine planira se dio sredstava kojima se plaćaju ova dugovanja, ali bi na osnovu sadašnje dinamike isplate trebalo 130 godina da se ona izmire.

“Ako uzmemo u obzir da se godišnje za plaćanje tih dugova odvaja 0,3 posto od ukupnog iznosa budžeta, odnosno oko 600.000 maraka, lako je izračunati da bi trebalo više od 130 godina da se isplate samo glavnice”, kazao je Prša.

Dugovanja su nastajala tokom protekle dvije decenije i najveći dio ih se odnosi na tužbe budžetskih korisnika. Radnici u javnoj upravi, prosvjeti, policiji i drugim oblastima tužili su Vladu zbog toga što su dobijali lične dohotke i druge naknade umanjene u odnosu na iznose predviđene kolektivnim ugovorima.

Godinama su se dugovanja akumulirala i dostigla sadašnji iznos.

“Sigurno je da rješenje podrazumijeva da se vlasnici presuda odreknu zateznih kamata i glavnice, kako bi im se isplatio kakav-takav iznos. U protivnom, plašim se da mnogi od njih jednostavno fizički neće dočekati isplatu dugova”, kaže Prša. Finansijska situacija u budžetu USK opterećena je i brojnim kreditnim obavezama, pa se procjenjuje da ukupna dugovanja kantona, po raznim potraživanjima, premašuju 250 miliona maraka.

(nezavisne.com)