Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasna Duraković prokomentarisala je za Klix.ba nedavno objavljeni propagandni video “Srpska te treba” čiji je cilj motivisati građane RS-a da izađu na referendum 25. septembra. Ona je kazala da je u propagandnom smislu ova poruka savršenstvo neonacizma, neonacionalizma i neofašizma jer zagovara nastavak upravo takve političke ideologije.

Jasna Duraković doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u julu 2010. godine te je u zvanje docenta izabrana u aprilu 2011. godine. Na Odsjeku komunikologije predaje predmete: poslovno komuniciranje, odnosi s javnošću i oglašavanje. Objavila je knjigu “Uloga odnosa s javnošću u kreaciji pozitivnog imidža države – Pozicioniranje BiH u međunarodnoj javnosti” (2011), šest naučnih i tri stručna rada.

Analizirajući za Klix.ba propagandni video koji se posljednjih dana emituje na programu Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) Duraković je kazala da ako ga posmatramo s komunikacijskog aspekta, jasno je da je ovaj propagandno-promotivni spot iznimno manipulativnog karaktera, jer indirektno utječe na promjenu svijesti kod recipijenata.

“To kažem u kontekstu ilustrativne promocije snažnog srpskog patriotizma, emotivne početne priče koja poziva na ljubav prema srpskoj otadžbini, koja u svojoj podlozi kod recipijenta utjelovljuje trajni senzibilitet i svojevrsnu empatiju prema svakome ko je na ‘nepravedan način’ izgubio oca u ratu te je majka svoje čedo donijela na ovaj svijet baš na taj dan, dan koji treba da simbolizira srpsku samostalnost, srpski otpor i ustanak protiv neprijatelja, a neprijatelji su svi oni koji nisu Srbi”, rekla je Duraković.

Dodaje da se dalje u spotu nudi estetizirana scena prekrasnog krajolika i inspirativne muzičke podloge koja dodatno stimulira osjećaj ponosa kod mladog čovjeka Srbina koji je rođen i živi u Republici Srpskoj i nakon gledanja ovog spota svi trebaju biti ponosni što su Srbi.

“Ovakav spot je ciljano kreiran da većini srpskog naroda odgovara jer udara na njihove emocije (takozvani psihološki marketing) i na taj način jača njihov osjećaj pripadnosti, samostalnosti, nacionalnog identiteta i vjerske tj. etničke pripadnosti. Uz to, spot u komunikacijskom smislu jača ulogu i značaj vizuelnog identiteta kroz miks pravoslavne simbolike: pravoslavna crkva kao poglavar i utemeljitelj srpstva, porodice, tradicije i kulture, potom pravoslavno groblje puno palih srpskih junaka u borbi za tu srpsku otadžbinu, uz zvuke pravoslavne liturgije te u daljnjem predstavljanju dodatni stimulans nude zaštitne boje crvena i plava kao boje zastave RS-a, simbolički prikazane kao snaga srpske nacije”, kazala je Duraković.

Posebno ističe da su ovo izuzetno bitne stavke jer one direktno utječu na svijest i postižu željeni cilj, a to je prihvatanje poruke s razumijevanjem kod recipijenata.

“Može se reći da je u osnovi ovaj spot konceptualno, PR-ovski i vizualno vrlo kreativan i dobro napravljen, no ako se samo malo udubimo u suštinu, vidimo da je u biti ovakav spot izuzetno nacionalistički, šovinistički te na momente podsjeća na hitlerovski metod propagandnog ispiranja mozga, jer se poruka upućuje isključivo srpskom narodu u RS-u, što drugi narodi koji tamo žive mogu protumačiti kao kontinuirano zagovaranje nastavka etničkog čišćenja u ovom entitetu, što će reći da se pri tome namjerno zaboravlja i isključuje bošnjački narod koji živi u RS-u i koji ne samo da je pretrpio užasne zločine već je nad njim počinjen i genocid koji zvanična politika RS-a još uvijek otvoreno negira”, smatra Duraković.

Kako navodi, u uvodnom dijelu spota prikazuju se isječci rata i groblje ispred pravoslavne crkve, što opet veliča zločince i agresore pretapajući ih u velikosrpske junake, dok nema ni pomena o palim borcima i nevino stradalim Bošnjacima na čijoj krvi je i nastala genocidna tvorevina Republika Srpska.

“Dakle, ovakav spot propagira isključivo prosrpsku nacionalističku i separatističku politiku, koja u osnovi i dalje otvoreno zagovara nacionalne, vjerske i etničke podjele, netrpeljivost i diskriminaciju prema Bošnjacima i konstantno diže tenzije među tim narodima koji žive na teritoriji RS-a. I sam naziv ovog entiteta je diskriminatoran jer nosi srpski prefiks, stoga se i ostala simbolika zasniva na isključivo srpskoj simbolici, što dodatno potencira eliminaciju svega što nije srpsko”, ističe Duraković.

Ona kaže da ako se na ovom referendumu izjašnjava o danu RS-a, koji je antidejtonski, neutemeljen i nezakonit po Ustavu države Bosne i Hercegovine, pitka i lagana poruka koja se šalje uz olakšanu direktivu kako glasati i zašto svako treba glasati ZA na ovom referendumu, duboko u srži zagovara separatizam i netrpeljivost prema svima koji tako ne misle i koji žele imati samo jednu otadžbinu i to onu državnu, Bosnu i Hercegovinu, a ne entitetsku.

“Ovakva poruka plasirana u predizbornoj galami i ujdurmi zaista može izazvati veliku euforiju i navesti ljude da masovno glasaju ZA, iako možda tako u osnovi i ne misle, niti imaju ikakve koristi od toga što će se slaviti tzv. Dan RS-a, ali su ovdje ključni faktori odabira vremena i okolnosti u kojima se kreira i diseminira ovakva poruka, jer su ljudi za vrijeme predizbornih kampanja izloženi velikom broju različitih poruka, bombardovani su njima svakodnevno pa se dešava da čula malo oslabe, da ne kažem da malo otupe te postaju senzibilnija i lakše prihvataju poruke koje jačaju osjećaj pripadnosti, održivosti, mladosti koja ne okreće leđa religiji i tradiciji već je objeručke prihvata i uzdiže na viši nivo, nivo nove srpske snage u duhu sintagme ‘svoj na svom'”, kazala je Duraković.

Smatra da ovaj spot zapravo svjedoči da propaganda zaista može biti moćno oružje ako se nađe u rukama vještih kreatora/manipulatora, koji pri tome znaju odabrati i pravo vrijeme i prave mase koje su nedovoljno građanski i kritički osviještene i koje nesvjesno i zatucano akceptiraju nametnute stavove i vrijednosti, dopuštajući drugima da upravljaju njima i kroje njihovu sudbinu i sutra sudbine njihove djece.

“Dakle, ovdje se zaista postiže tzv. komunikacijski domino efekat, jer kad padne jedna glava zamagljenih očiju, padaju i druge glave/domine za njom i to brzinom svjetlosti, pod uslovom naravno da su glave/domine poredane u sistematičnom, sistemskom, planskom i pravolinijskom padu jer se samo tako ruše sve do posljednje bez greške i prepreke te na kraju ostaju kreatori koji su planski izazvali/gurnuli domino lavinu da bi na kraju uspješno nastavili provoditi zacrtane ciljeve“, rekla je Duraković.

Na kraju Duraković zaključuje da ovakav spot šalje poruku jednonacionalnog jednoumlja u kojem nema mjesta za multietničnost, mir, suživot i toleranciju i sigurno nema mjesta za one druge, drugačije i neposlušne, nepodobne i bez tog S prefiksa koji tamo oduvijek žive, a kamoli da se nađe mjesta za sve one eventualne povratnike koji su usljed agresije na BiH prognani iz svojih domova.

“U propagandnom smislu ova poruka je savršenstvo neonacizma, neonacionalizma i neofašizma jer zagovara nastavak upravo takve političke ideologije. I u osnovi ona je kao takva pogubna za državu BiH i sve njene građane koji smatraju cjelovitu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu svojom jedinom otadžbinom i domovinom i to bez obzira na to u kojem entitetu su rođeni i u kojem gradu ili vremenu”, kazala je Duraković.

/klix.ba