Ekonomisti očekuju i usporavanje rasta BDP-a do 2020. (T. Saletović)
Ekonomija regiona je u boljoj poziciji od ostatka Evrope i svijeta

Autor: Fu. M.

Na ovogodišnjoj konferenciji guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) održan je i panel “Unicredit banke”, na kojem je istaknuto da je većina ekonomija u ovoj regiji u boljem položaju u odnosu na ostatak Evrope.

– Očekujemo usporavanje rasta BDP-a do 2020. godine prvenstveno zbog stanja sa Brexitom u Velikoj Britaniji te problemima u Kini i SAD. I u Eurozoni se očekuje usporavanje ekonomije. Do 2020. godine stopa rasta BDP-a bit će oko nula posto – rekao je ekonomista “Unicredit banke” Mauro Džordžio Marano (Giorgio Marrano).

Prema njegovim riječima, većina zemalja regije može očekivati povećanje BDP-a za oko tri posto.

– Do kraja 2020. godine ne pridviđa se značajnija inflacija osim u Turskoj. Kad je riječ o vanjskom finansiranju i BiH ima manji problem jer MMF ima učešće u finansiranju – dodao je Marano.

Andrea Dijamanti, ekonomista “Unicredit banke”, kazao je da su strana direktna ulaganja u zemlje centralne istočne Evrope povećana.

 – Najveća smo banka u ovom regionu. Značajno investiramo u digitalizaciju i unapređenje naših usluga. Ovaj region je vrlo djelotvoran u korištenju evropskih fondova. Vremenom vidimo da je potrošnja iz budžeta EU pala, a strana direktna ulaganja nadoknadila su taj pad i to otvara put ka većoj stabilnosti – istakao je Dijamanti.

Ekonomista “Unicredit banke” Ivan Vlaho rekao je da u zemljama zapadne Evrope ima više klijenata, ali manje poslovnica u odnosu na naš region.

Prema našim podacima, naša zastupljenost je znatno veća na zapadnom tržištu, dakle imamo više poslovnica, uposlenih, ali i bankomata. U zemljama regije trenutno pokušavamo investirati u renoviranje naših glavnih filijala kako bi se naši radnici i klijenti osjećali bolje. Puno investiramo u našu mobilnu aplikaciju – istakao je Vlaho.

Prema njegovim riječima, oko 15 posto građana regiona su korisnici “Unicredit banke”.

(Autor: Avaz)