Ekspanzija patološkog kockanja u BiH, neophodni prevencija i adekvatan tretman

klix.ba

“Ovaj problem društveno nije prepoznat u mjeri u kojoj bi trebao biti. Podaci kojima trenutno raspolažemo su prilično alarmantni, a i svi smo svjesni da građani BiH sve češće učestvuju u kockanju tj. igrama na sreću. Neophodna je prevencija i uvođenje mjera i politika koje bi trebale imati značajan učinak, naročito na mlađu generaciju”, rekao je Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH.

Naglasio je da ovisnost patoloških kockara ima dalekosežne posljedice po njih, porodicu i društvo.

“Kockanje razara porodicu, stvara društvene probleme, kao i finansijske gubitke. Osim toga, kockanjem dobijamo društveno nepoželjna ponašanja i ukoliko to ne tretiramo, a prvenstveno ne preveniramo, posljedice svakim danom mogu biti sve veće i veće”, rekao je.

BiH bez efikasnog tretmana ovisnosti o kockanju

Efikasan sistem tretmana ovisnosti o kockanju u našoj državi još uvijek ne postoji, no KLOK Mostar, profesionalno udruženje koje se bavi liječenjem ovisnosti o kockanju u BiH, primjer je dobrog i kvalitetnog sistema koja se može primijeniti u cijeloj BiH.

“Prevencija mora biti multisektorska i mi moramo značajno raditi na edukaciji, naročito na edukaciji mlađih naraštaja kako uopće ne bi počeli kockati. Prednost BiH je to što može slijediti iskustva evropskih i svjetskih zemalja koje su imale sličan problem. Programi postoje i lako se mogu aplicirati na naš sistem. Važno je da se prije svega podigne društvena svijest”, rekao je.

Da je na problem kockanja moguće odgovoriti jedino sistemskim i sveobuhvatnim pristupom na više nivoa tvrdi i Lejla Kuralić-Čišić, docentica na Univerzitetu u Tuzli u oblasti poremećaja u ponašanju.

“Kada je riječ o ukupnom broju kockara među maloljetnicima procent je od 4 do 8 posto, što je nešto niže u odnosu na broj osoba koje imaju emocionalne i bihevioralne probleme. Međutim, taj broj je također alarmantan i nameće potrebu kreiranja implementacije preventivnog programa kako bismo spriječili da dođe do eskalacije samog problema”, rekla je Kuralić-Čišić.

Telefonska linija za osobe koje imaju problema s kockanjem

Meliha Bijedić, profesorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kaže da su u saradnji s Lutrijom BiH uspostavili helpline (080 02 03 08) za osobe koje imaju problema s patološkim kockanjem.

“Linija za podršku aktivna je već godinu dana, ali smo, radeći s korisnicima te linije, utvrdili da nemamo uspostavljen sistem podrške tj. tretman za patološke kockare na području FBiH”, rekla je Bijedić.

Nedim Hamzić iz Lutrije BiH kaže da je ova kompanija u potpunosti implementirala standard društveno odgovornog priređivanja igara na sreću.

“Da bi jedna firma bila u potpunosti društveno odgovorna i da bi imala svrhu i korist u javnosti u kojoj posluje mora prepoznati neke probleme s kojima se sredina suočava. Problem kockanja nije ništa novo u BiH, ali jedna smo od rijetkih zemalja koja nije članica EU, a koja je u potpunosti razvila ovaj sistem. Također smo u potpunosti razvili sistem podrške onima kojima je ova vrsta pomoći potrebna, s Univerzitetom u Tuzli smo organizovali helpline, liniju koja aktivno pruža podršku putem svih naših kanala”, rekao je Hamzić.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...