EU mijenja pravila: Kućanski aparati morat će trajati duže – Evropska komisija ratificirala je nove standarde za kućanske aparate, koji će od proizvođača zahtijevati duži rok trajanja proizvoda i garanciju o nabavki rezervnih dijelova kako bi se smanjila količina otpada i zaštitio okoliš

Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba