Rodio se u Bihaću 1967. godine u kojem je proveo djetinjstvo te završio osnovnu i srednju školu. Na Sveučilištu u Rijeci (RH), Fakultet za Menadžment u turizmu sa sjedištem u Opatiji, stekao zvanje magistra ekonomije. Govori 4 strana jezika. Otac je sinova Adisa i Dine. Prva radna iskustva stekao je u Italiji, u turističkom i finansijskom sektoru kao projekt menadžer.

Koliko je Nacionalni park doprinio razvoju turizma, ali i finansijskom doprinosu građanima Bihaća i USK-a, privrednicima, ugostiteljima, obrtnicima najbolje govori podatak da je Bihać 2011. godine imao samo četiri veća smještajna kapaciteta. Danas Bihać ima 41 hotel, motel i veći smještajni kapacitet, a posebno mjesto zauzimaju “mali” porodični apartmani, što je za mnoge to dodatni, a za neke i jedini izvor prihoda.

Priznanja

Tokom svog tridesetogodišnjeg rada dobitnik sam mnogih priznanja stručne javnosti. Neka od njih su:

 • Najmenadžer BiH za turizam u 2003. godini
 • Najmenadžer BiH za turizam u 2014. godini
 • Plaketu „Prijatelj okoliša“
 • Plaketa Dan Evrope u BiH 2017. godine
 • Povelja za doprinos i očuvanje u obnovi kulturno historijskog naslijeđa
 • Plaketa Grada Bihaća za istaknuti doprinos razvoju privrede i promociju grada Bihaća
 • Orden Evropskog pokreta u BiH za posebne zasluge u oblasti turizma i promociju Bosne i Hercegovine na internacionalnom planu.

Moj put kroz Nacionalni park

Nakon proglašenja Zakona o Nacionalnom parku Una, početkom 2009. godine registrirano je i Javno preduzeće Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać (Odluka objavljena u “Službenim novinama FBiH”, broj 71/08), a osnivač je Federacija BiH.

Nacionalnom parku Amarildo Mulić se priključuje 2011. godine obavljajući funkciju direktora.

U proteklom vremenu, NP „Una“ je postao nosilac brojnih priznanja i certifikata koje dodjeljuju strukovne asocijacije:

 • Članstvo u EUROPARC Federaciji – od 2013. godine;
 • Europskog certifikata za održivi turizam kojeg sam kao direktor svečano primio u ime NP „Una“ u Evropskom parlamentu u Briselu 11.decembru 2014. godine;
 • Asocijacija Parkovi Dinarida – članstvo od 2013. godine;
 • Plaketa Dan Evrope u BiH 2017. za najbolji turističko poslovni projekat u BiH;
 • Priznanje Dnevnog avaza pod nazivom „Turistički biser“ za 2018. godinu.

(Amarildo Mulić)