Evropska Komisija podnijela je prijedlog regulative za usklađivanje postojećeg EU zakonodavstva o Fondu za solidarnost EU, da bi sredstava iz tog fonda mogle da koriste i države članice bloka i one države koje su u pregovaračkom procesu sa EU, a tu spadaju Crna Gora, Srbija i Turska, za hitne slučajeve zaštite javnog zdravlja, a povodom globalne krize koju je izazvao virus COVID-19.


– Kriza s kojom se suočavamo zbog koronavirusa ima i veoma značajnu ljudsku dimenziju, kao i potencijalno veliki ekonomski utjecaj. Kao dio zajednički koordiniranog odgovora, Fond solidarnosti EU (EUSF) može igrati važnu ulogu u iskazivanju solidarnosti EU s državama članicama u djelovanju s ovom hitnom situacijom – stoji u prijedlogu, a prenosi “European Western Balkans”. 

EU Fond solidarnosti formiran je 2002. godine, ali je korišten samo prilikom velikih katastrofa izazvanim prirodnim nepogodama kao što su poplave, oluje, zemljotresi, vulkanske erupcije, požari i suše.

Zemlje koje se mogu prijaviti, mogu aplicirati za sredstva iz Fonda ako se procjenjuje da direktna šteta od katastrofe prelazi više od 3 milijarde eura, odnosno 0.6 posto bruto nacionalnog dohodka (BND).

Komisija je također predložila da avansna suma kojom države članice doprinose Fondu solidarnosti treba da bude povećana na 25 posto ukupnog iznosa ili 100 miliona eura. Prema prijedlogu prethodni predujam od 10 posto odnosno 30 miliona eura pokazao se nedovoljnim.

Kako se navodi, prema pravilima, ukoliko prijava bude prihvaćena, pomoć se imati formu finansija iz Fonda solidarnosti. Ne više od šest mjeseci nakon što istekne 18-mjesečni period u kojem grant mora biti iskorišten, države koje budu koristile Fond morat će podnijeti izvještaj o implementaciji ovih sredstva. 

Prijedlog EK je sačinio Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku 13. marta i trenutno je u proceduri usvajanja. Da bi stupio na snagu mora ga usvojiti i Savjet ministara EU i Evropski parlament.

Prva faza usvajanja na Savjetu je završena u utorak, kada je i Radnička partija za strukturalne mreže podržala dokument, uključujući i poželjnost brzog usvanja, kao i slanje na Komitet stalnih predstavnika, koji je jedan nivo ispod ministara EU vlade.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Evropska komisija predložila da i Crna Gora, Srbija i Turska koriste Fond solidarnosti / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.