Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je proceduru izbora firme koja će sporni otpad ukloniti i spaliti na ekološki prihvatljiv način.

Federalni ekološki inspektor za našu medijsku kuću je potvrdio da bi otpad odložen u Bihaću mogao biti uklonjen već ove sedmice. Kantonalni ministar za zaštitu okoliša Adnan Alagić smatra da je proces ubrzan nakon što je o problemu lično upoznao i premijera Federacije Fadila Novalića u nedavnoj posjeti, ali ono što još uvijek ostaje nedoumica jeste zašto je otpad uopće deponovan na ovih 5 lokacija.

Izvor: RTVUSK.ba