Na prvoj radnoj sjednici Skupštine USK nakon neplanirane pauze zbog pandemije, zastupnici su pored ostalog razmatrali Program rada za ovu godinu kantonalnog Fonda za stambeno zbrinjavanje boračke populacije koji je i jednoglasno usvojen.

Planirana su sredstva od 4,4 miliona, a posebna novina je da će po prvi put na kreditna sredstva za stambeno zbrinjavanje moći aplicirati djeca boraca koja nemaju riješeno stambeno pitanje.

Izvor: Cazin.net