Tema odbrambeno-oslobodilačkog rata, u godini kad se obilježava njegova 28. godišnjica(a približava 30-ta godišnjica), pokazuje da je puno toga napravljeno, ali i da nas to historijsko razdoblje još uvijek zaokuplja i emotivno, jer nas je obilježilo, te je jako važno da se odbrambeno-oslobodilački rat kao temelj Bosne i Hercegovine pravilno interpretira i prezentira, budući da to nije samo pitanje prošlosti, već i budućnosti.

Zbog nemjerljivog doprinosa kojeg je dao 5. korpus Armije R BiH u odbrani države Bosne i Hercegovine od agresije, te kako bi se ukazalo na značaj i ulogu, ali i spasio od zaborava ovaj važan dio bosanskohercegovačke prošlosti, u kojoj je 5. korpus Armije R BiH imao nemjerljivu ulogu, na inicijativu Muzeja Unsko-sanskog kantona Vlada Izudina Saračevića je na početku svoga mandata 2015. godine pokrenula projekat Muzeja 5. korpusa, koji je trebao biti realiziran u roku od dvije godine, te svečano otvoren 2017. godine za 25-godišnjicu formiranja 5. korpusa. Za lokaciju muzeja odredjena je zgrada “Crvene zvijezde” u centru Bihaća. Osim što je taj objekat bio idealan za jedan ovakav muzej, računalo se da bi se otvaranjem Muzeja 5. korpusa u ovom objektu otvorile mogućnosti oživljenja ovog dijela Bihaća, koji je inače nedovoljno iskorišten.

Nakon što je Vlada Izudina Saračevića dobila na privremeno korištenje objekat “Crvenu zvijezdu”, odlukom Vlade F BiH od 12. novembra 2015. godine(zahvaljujući ministru za poljoprivredu u Vladi F BiH Šemsudinu Dediću), u okviru obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti BiH, u Bihaću je svečano ozvaničen početak radova na objektu budućeg Muzeja 5. korpusa. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Vlade USK-a, Gradske uprave Bihać i udruženja koja okupljaju bivše borce 5. korpusa, a okupljenima se tada, pored premijera Izudina Saračevića obratio i bivši komandant Rizvo Behrem. Nosilac projekta je trebala biti Vlada USK-a, a bilo je dogovoreno da Muzej u početku djeluje u sklopu Muzeja USK-a, a nakon otvaranja, kada se steknu uslovi da nastavi rad kao samostalna institucija. Nakon toga je u okviru Muzeja USK-a uradjen projekat stalne muzejske postavke “5. korpus Armije R BiH”, a u okviru Zavoda za zaštitu kulturnog naslijedja USK-a idejni projekat koji je sadržavao projektne zadatke za izradu idejnog i glavnog izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta Muzeja 5. korpusa. Projekti su uradjeni besplatno.

Vlada Izudina Saračevića je za prvu fazu rekonstrukcije objekta „Crvena zvijezda“ planirala sredstva u iznosu od 150.000 KM u Budžetu USK-a za 2016. godinu na grantu „Obnova objekata kulture“ u okviru Ministartstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Nakon utvrđivanja projektnih zadataka i obezbjedjivanja navedenih sredstava, trebalo se u 2016. godini pristupiti izradi idejnog, glavnog i izvednog projekta Muzeja 5. korpusa, te realizirati prvu fazu rekonstrukcije objekta „Crvena zvijezda“. Kako se u medjuvremenu pojavila inicijativa za izradu monografije 5. korpusa, koju je pokrenuo iz Sarajeva Ramiz Dreković, premijer Izudin Saračević je zatražio od Muzeja da se uradi projekat navedene monografije, koji je uradjen i predat premijeru na ruke. S obzirom da je bilo planirano da se izrada monografije 5. korpusa realizira u okviru budućeg Muzeja 5. korpusa, Muzej je nakon toga pripremio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji, koji je početkom jula 2016. godine dobio saglasnost Vlade. Navednim Pravilnikom planirana su dva mastera historičara, od kojih je jedan trebao biti zadužen za stalnu muzejsku postavku, a drugi za monografiju 5. korpusa. Nakon toga je upućen zahtjev Vladi Izudina Saračeveća za saglasnost za popunu navedenih radnih mjesta. Ali, smjenom Izudina Saračevića u julu 2016. godine, njegov naslijednik na premijerskoj poziciji Husein Rošić nam je odgovorio pismeno da ne daje saglasnost, što je bila prva naznaka da bi moglo biti problema u realizaciji projekta Muzeja 5. korpusa.

Navedene sumnje su se pokazale kao tačne početkom 2017. godine, kada nas je posjetio bivši komandant Rizvo Behrem i prenio nam da je na prijemu komandanata 5. korpusa kod premijera Huseina Rošića, povodom nove 2017. godine, nakon promoviranja projekta monografije 5. korpusa, na njegovo pitanje u vezi Muzeja 5. korpusa, Rošić odgovorio da od Muzeja 5. korpusa nema ništa, te da je sve to bilo izmišljeno od prethodnog premijera Izudina Saračevića. Nakon ovoga, kopirali smo svu navedenu projektnu dokumentaciju o Muzeju 5. korpusa, predali je Rizvi Behremu, te zamolili da o svemu informiše ostale komandante.
Nakon ovoga uslijedio je krajem februara 2017. godine poziv od savjetnika premijera Huseina Rošića, Jasmina Musića direktoru Muzeja da dodje na razgovor u kabinet, a u vezi Muzeja 5. korpusa. Na tom sastanku, nakon što je upoznat sa aktivnostima i dokumentacijom u vezi projekta Muzeja 5. korpusa, Husein Rošić je tražio da se hitno pošalje novi zahtjev za saglasnost za prijem kustosa, zvao telefonom Albijanu Trnavci u Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i tražio da se grant „Obnova objekata kulture u Budžetu Kantona za 2017. godinu poveća za 100.000 KM(jer je u nacrtu bilo planirano samo 50.000 KM) i na kraju zamolio direktora Muzeja Nijaziju Maslaka da nastavi sa realizacijom Muzeja 5. korpusa.

Sačekali smo usvajanje Budžeta USK-a za 2017. godinu i odmah obnovili isti zahtjev za prijem neophodnih kadrova u Muzej. Medjutim, ubrzo će se pokazati da je Husein Rošić zapravo sve slagao sa tog sastanka. Po usvajanju Budžeta Kantona za 2017. godinu, primjetili smo da navedeni grant nije uvećan za 100.000 KM. Iako smo zahtjev za saglasnost za prijem novih kadrova uputili početkom aprila, tražena saglasnost nije došla do avgusta 2017. godine. Nakon godišnjih odmora, u septembru 2017. godine nazvali smo savjetnika premijera Huseina Rošića, Saliha Dedića, da ga pitamo zašto saglasnost ne dolazi, i tada saznali da je u medjuvremenu vlada Huseina Rošića donijela odluku kojom je objekat „Crvena Zvijezda“, koji je bio namjenjen za Muzej 5. korpusa“ dala RTV USK-a.

Nakon ovoga smo pokušali jednoj novinarki RTV USK-a, koja je „slučajno“ napravila tendeciozan i neprofesionaln prilog o Muzeju USK-a, ponuditi da napravimo prilog za RTV USK o zaustavljenom projektu Muzeja 5. korpusa, ali nam je ona odgovorila da to ne želi, jer joj je dobro poznato da je Muzej 5. korpusa tabu tema.

Danas, pet godina nakon pokretanja projekta Muzeja 5. korpusa, postavljamo pitanje zašto je Muzej 5. korpusa postao tabu temu? Zašto su mediji na Kantonu mudro ćutali o ovoj problematici? Zašto se nijedno od brojnih boračkih udruženja nije oglasilo o svemu ovome? Da li je onima koji su zaustavili projekat Muzeja 5. korpusa, zapravo bio cilj da se ostavi prostor za pojavu „muzeja“ po privatnim kućama?.(Mada nas je Atif Dudaković molio da ne dozvolimo pojavu „muzeja“ po privatnim kućama)

Odbrambeno-oslobodilački rat, kao ključni događaj za postojanje današnje Bosne i Hercegovine, svakako je tema s kojom bi trebali upoznati posjetitelje našeg Kantona. Ali Muzej 5. korpusa Armije R BiH nije nužan samo zbog turista, jer većina krajiške omladine, pa čak ni mnoga djeca boraca i straješina 5. korpusa, ne posjeduje ni osnovno znanje o odbrambeno-oslobodilačkom ratu u Krajini. Muzej bi pružio mogućnost da se djeca, već u osnovnoj školi, posjetom muzeja upoznaju s događajima iz 90-tih godina.

Ono što je mnoge razočaralo jeste odluka vlade Huseina Rošića da zgradu “Crvene zvijezde” koju je prethodna Vlada Izudina Saračevića namijenila za Muzej 5. korpusa Armije R BiH, novom odlukom dodijeli RTV USK. Ovakav potez zapravo na najbolji način govori koliko nam je stalo da institucionalno pamtimo događaje i ljude iz našeg odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Priredio: Nijazija Maslak, muzejski savjetnik
Izvor: Cazin.net