Prema obrađenim podacima koje su dostavili kantonalni porezni uredi, do sada je 212 osoba ostvarilo prihode iz inozemstva, izvršilo uplatu poreznih obaveza u iznosu od 909.177 KM, potvrđeno je za Klix.ba u Poreznoj upravi Federacije BiH.

Ovaj novac je naplaćen prema Zakonu o porezu na dohodak koji je u primjeni od 1. januara 2009. godine, nakon što je Porezna uprava FBiH pozvala freelancere da izvrše svoje obaveze.

Na pitanje šta je s onima koji nisu izvršili svoje obaveze, kazali su nam da Porezna uprava poduzima mjere i radnje s ciljem naplate javnih prihoda te da će biti pokrenuti postupci prinudne naplate protiv onih osoba koje se nisu odazvale javnom pozivu i dobrovoljno prijavile ostvarene prihode i uplatile obaveze.

“Ovi postupci su zastali zato što je u parlamentarnu proceduru upućen na usvajanje Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih osoba – rezidenata FBiH koji su ostvarili prihode iz inozemstva”, navode iz Porezne uprave.

Saznajemo da službenici Porezne uprave FBiH prikupljaju podatke o svim osobama koje ostvaruju novčane prihode putem interneta i društvenih mreža.

“Porezna uprava Federacije BiH je u prethodnom periodu u određenom broju slučajeva na osnovu prikupljenih operativnih podataka izvršila provjere i provela inspekcijske nadzore u kojima su utvrđene porezne obaveze i izrečene sankcije zbog utvrđenih nepravilnosti. I u narednom periodu Porezna uprava FBiH će preduzimati aktivnosti iz svoje nadležnosti s ciljem sistemskog rješavanja ove pojave, kako bi sve one osobe koje prihod ostvaruju putem interneta i društvenih mreža bile tretirane na jednak način”, kazali su.

Porezna uprava Federacije BiH poziva i sve porezne obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu obavljanja kontinuirane djelatnosti preprodaje robe putem interneta, a koja nije registrovana ili se obavlja bez odobrenja nadležnog organa, da izvrše registraciju djelatnosti u skladu sa zakonom kod nadležnog registracionog organa.

“Porezni obveznici fizičke osobe – građani koji su ostvarili prihode od prodaje robe putem interneta dužni su da samostalno obračunaju akontaciju poreza na dohodak po stopi od 10 posto i uplate je najkasnije naredni dan od dana kada su ostvarili dohodak, bez priznavanja rashoda”, navodi se na kraju.

(klix.ba)