Ukoliko do sada niste plaćali RTV taksu, “sakrivajući” televizor, više to nećete moći raditi.

Radio televizija Federacije BiH, Odjel RTV takse raspisuje oglas za prijem vanjskih saradnika (inkasanta/kontrolora) koji će raditi na poslovima naplate RTV takse i kontrole posjedovanja RTV prijemnika.

Mehmed Agović: Prvi korak novog Vijeća ministara BiH morao bi biti deblokada digitalizacije

Potrebno je 70 izvršilaca – na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Kao uvjeti za prijem na ovaj posao navedeni su: Srednja stručna sprema; Odgovornost i savjesnost pri obavljanju poslova; Motiviranost i fleksibilnost te Izražene komunikacijske i pregovaračke sposobnosti.

//RADIOSARAJEVO.BA