Socijalni radnici česta su meta fizičkih napada i tom problemu se mora konačno stati u kraj, konstatovano je tokom jučerašnje posjete resornog ministra Centru za socijalni rad. Tom prilikom Malik Garibija, ministar rada i socijalne politike Kantona Sarajevo, održao je sastanak sa direktorom Enesom Šabićem i svim rukovodiocima općinskih službi u Kantonu Sarajevo. Tema sastanka bila su neka od gorućih pitanja, ali i dugoročni problemi koji otežavaju rad Ustanove.

Između ostalog, skrenuta je pažnja na veliki problem čestih fizičkih napada na socijalne radnike i uposlenike Centra. U naročito teškoj situaciji po tom pitanju je mobilni tim prilikom intervencija na terenu. Rukovodstvo Centra je naglasilo da problem fizičkih napada postoji od 2014. godine, kada je ukinuta usluga zaštitara.

“Nećemo dozvoliti daljnje fizičke napade i nasrtaje na naše socijalne radnike. Preraspodjelom sredstava u Prijedlogu budžeta osigurali smo sredstva za angažovanje zaštitara u svim općinskim službama Centra za socijalni rad.

Ubuduće ćemo nastojati da posebnim zakonom o socijalnim ustanovama probamo naći trajno rješenje za sličan problem u ovoj i drugim ustanovama. Kada je riječ o mobilnom timu, tražiti ćemo posebno rješenje kroz saradnju sa MUP-om”, poručio je Garibija.

Na sastanku se razgovaralo i o pitanjima starateljstva, hraniteljstva, neadekvatnih prostora u koje su smještene neke od službi, procesima prijema korisnika u ustanove, te brojnim drugim pitanjima bitnim za rad Centra za socijalni rad. Istaknuto je kako će se nastojati da ova ustanova, kao prvi kontakt građana sa socijalnom zaštitom države, bude adekvatno kapacitirana u skladu s mogućnostima Kantona, ali i da će se od Centra tražiti najveći stepen ažurnosti i kvaliteta rada u interesu građana Sarajeva.