Ovaj zadatak se na prvi pogled čini jednostavan, ali samo mali broj ljudi ga tačno riješi! Da li ste među njima?

Dobro pogledajte i pokušajte ga riješiti…

Da li ste uspjeli? Koje je vaše rješenje? Ako je vaš odgovor 43, onda spadate u rijetke osobe koje su tačno odgovorile!

Ovdje morate posebnu pažnju obratiti na čovjeka u zadnjem redu, jer u rukama drži dvije trake i nosi cipele.

Krenimo redom:

1. red: 10 + 10 + 10 = 30 (tako da su cipele =10, odnosno jedna cipela je =5)
2. red: 5 + 5 + 10 = 20 (tako da je muškarac =5)
3. red: (2 +2) + (2 + 2) + 5 = 13 (tako da je jedna traka =2)

4. red: 5 + (5 + 4 + 10) x 2 = 43 (obratite pažnju na muškarca koji drži dvije trake u rukama i nosi cipele, tako da je njegova vrijednost sada 5+4+10, odnosno ukupno 19)

Izazovite i svoje prijatelje – podijelite ovaj zadatak na društvenim mrežama…