Budžetom USK za ovu namjenu Kantonalna Vlada obezbjedila je 45.600 maraka.Kupljeno zemljište nalazi se u neposrednoj blizini sadašnje zgrade policije. Zgrada u kojoj je danas smještena Policijska stanica Bužim izgrađena je pedesetih godina prošlog stoljeća i kao takva odavno ne odgovara potrebama normalnog obavljanja svih pocijskih poslova. Danas je učinjen prvi korak, kupljeno je zemljište, a uskoro treba da počne prikupljanje sve potrebne dokumentacije i izrada projekta kako bi se u što kraćem vremenu krenulo sa izgradnjom objekta, istakli su nakon potpisivanja ugovora, premijer USK-a Husein Rošić i resorni ministar Anel Ramić. Značajnu ulogu da se nakon višegodišnjeg nastojanja ovaj problem konačno riješi imali su supštinski poslanici Samir Veladžić i Nisvet Jusić,koji su svojim predanim radom doprinjeli da se problem oko kupovine zemljišta konačno riješi. Kako su naglasili premijer i resorni ministar, u planu je da se pored sredstava koja će biti planirana budžetom USK za narednu godinu, aplicira i prema evropskim fondovima kako bi Bužim napokon dobio Policijsku stanicu kakvu i zaslužuje.