Grad Bihać s ciljem nezavisnog, kvalitetnog i efikasnog provođenje ankete o zadovoljstvu građana administrativnim i komunalnim uslugama formirao je nezavisni tim kojeg čine studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Anketiranje građana grada Bihaća se provodi kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske a implementira UNDP u BiH, u saradnji sa Gradom Bihaćem a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u jedinici lokalne samouprave. Anketa će biti sprovedena metodom slučajnog uzorka.

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga provešće se u januaru 2019. godine i to na uzorku od 400 građana.

Anketu će provesti studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću Mihriba Pajazetović Mihriba, Lejla Rošić, Ajla Duraković, Belmin Fajić, Irma Šehić, Elvina Selimović, Katka Ljubijankić, Adna Kanurić, Anela Dizdarević, Melisa Muhamedsalih, Emir Alagić, Armin Mujagić i Adis Abdić.