Gradsko vijeće Cazina usvojilo plan kapitalnih investicija za period 2019-2021. godina

RTVUSK

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Cazin usvojene su odluke o: Planu kapitalnih investicija za period od 2019-2021. godine, o donošenju plana utroška namjenskih sredstava naknade za korištenje državnih šuma i o donošenju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata u 2019. godini.

Na prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicaija primjedbe, tačnije prijedloge na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća imalo je nekoliko vijećnika koji su uglavnom predlagali uvrštavanje novih infrastrukturnih projekata uz već planiranih 131.

U skladu sa Planom, a s obzirom da je jedno od strateških opredjeljenja u ovogodišnjem budžetu finansiranje kapitalnih projekata, ove je godine za te namjene planirano više od 4 miliona KM. U naredne tri godine planirana je realizacija 153 projekta ukupne vrijednosti oko 15 miliona i 118 hiljada maraka, kako prenosi RTV USK.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...