Popis stanovništva je samo u našoj zemlji pretvoren u prebrojavanje krvnih zrnaca

Popis stanovništva većina država u svijetu vrši svake prve godine u deceniji. Posljednji popis je u cijeloj Evropi, kao i u mnogim državama u svijetu, obavljen 2011. godine.

Jako je malo država u svijetu, poput Ugande i sličnih nerazvijenih zemalja koje tada nisu obavile popis. Među njima je bila i BiH.

Zbog političkih “naduravanja” domaćih vlastodržaca BiH je čak dvije godine kasnila za ostatkom savremenog svijeta. Uz “porođajne muke” popis stanovništva u BiH je izvršen 2013. godine. Da sve bude još tragičnije, to je bio prvi popis stanovništva u našoj zemlji nakon 22 godine, jer je posljednji izvršen 1991. godine.

MIMO SVIJETA
S obzirom da smo prije 10 godina bili “mimo svijeta”, očekivali smo se da će tada naučene lekcije biti dovoljna opomena da se unormalimo i uhvatimo korak, prije svega, za Evropom kojoj tako težimo, barem ako je suditi prema izjavama istih onih političara koji su zaduženi da stvore zakonske pretpostavke za obavljanje ovog posla.

Međutim, mi ne bi bili mi kada ne bi propustili svaku moguću priliku da se “upristojimo”. Mi smo sposobni čak i od greške, za koju svi znaju i priznaju da je bila greška, stvoriti pravilo koje će se poštovati. Naime, pitali smo Agenciju za statistiku BiH u kojoj su fazi pripreme za obavljanje popisa stanovništva BiH i da li će on biti održan ove godine.

– Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH nije ni bio planiran da se provede 2021. godine. Agencija za stataistiku BiH dobila je prošlog mjeseca zadatak od Vijeća ministara BiH da pokrene aktivnosti na pripremi prijedloga Zakona o popisu stanovništva 2023. godine. Na osnovu tog zaključka Vijeća ministara BiH, Agencija za statistiku BiH je formirala radnu grupu za izradu prijedloga teksta Zakona o popisu koju sačinjavaju predstavnici sve tri statitičke institucije u Bosni i Hercegovini, Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku F BiH i Republičkog zavoda za statistiku RS, koja je pristupila realizaciji traženih aktivnosti, rečeno nam je u Agenciji za statistiku BiH.

Ne treba zaboraviti da je samo u našoj zemlji popis stanovništva pretvoren u prebrojavanje “krvih zrnaca”, odnosno utvrđivanje koliko nas ima Bošnjaka, Srba, Hrvata, Jevreja, Roma… i kako se ko kojem bogu moli. U svim iole pristojnim državama popis stanovništva je, prije svega, ekonomska i statistička procedura. Na osnovu rezultata popisa utvrđuju se pravci ekonomskog razvoja svake zemlje. Samo kod nas njegova primarna uloga je raspodjela fotelja i podjela izbornog plijena među strankama koje pobijede na izborima.

ODLUKA VIJEĆA MINISTARA
Normalna procedura je da nadležni parlamenti i vlade, a u našem slučaju su to Parlamentarna skupština i Vijeće ministara BiH donesu zakon i podzakonske akte, te da Agencija za statistiku BiH uz podršku entitetskih agencija urade “operativni” dio posla.

– Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je državni projekt u kojem je uloga statističkih institucija stručne i tehničke prirode. Konačnu potvrdu za ulazak u postupak pripreme novog popisa stanovništva daje Vijeće ministara BiH, dodali su iz Agencije za statistiku BiH.

S obzirom na iskustva sa prethodnog popisa, opravdanim se čini pitanje šta su do sada čekali i zašto nisu doneseni svi potrebni akti.

Izvor: Oslobođenje