S druge strane, reakcija zapadnih strana, blaga reakcija pokazuje da Evropa živi u 21 stoljeću ali kad su posrijedi odnosi prema Muslimanima onda je u srednjem vijeku
U krajnjoj instanci krajnji cilj, mogao bih reći ono što je bio cilj etničkog čišćenja u BiH, to je i ovdje. Krajnji cilj brutalne agresije je da se osvoje preostali dijelovi države Palestine i stvori velika država Izrael, poručio je na N1 teolog i akademik Rešid Hafizović.

Koliko je tačna teorija o rušenju džamije Al-Aksa zbog gradnje hramova?

“To je samo jedan element koji može biti motiv brutalne agresije Izraela. Ako čitate pažljivo, novo izdanje djela Cionističkih mudraca, nedavno je izdato u Hrvatskoj prije koju godinu. Ako gledate tekst u onom dijelu koji se odnosi na ovaj dio geografije, nije samo rušenje džamije Al Aksa da bi se na njemu postavili temelji hrama. U krajnjoj instanci krajnji cilj, mogao bih reći ono što je bio cilj etničkog čišćenja u BiH, to je i ovdje”, kazao je Hafizović i dodao:

“Krajnji cilj brutalne agresije je da se osvoje preostali dijelovi države Palestine i stvori velika država Izrael”.

Hafizović je kazao da je reakcija zapadnog svijeta relativno blaga, kada je riječ o napadima na pojas Gaze.

“Sve je povezano. Danas slušam izjavu Dodika koji kaže da naravno Izrael treba da satare i uništi pobunu Palestine u Gazi. Najbolje Dodik zna šta su četnici radili tokom agresije u Bosni. S druge strane, reakcija zapadnih strana, blaga reakcija pokazuje da Evropa živi u 21 stoljeću ali kad su posrijedi odnosi prema Muslimanima onda je u srednjem vijeku”.

“To je jedna od najmoćnijih armija svijeta, režim koji ima nuklearno naoružanje koji ima silu jednu koncentriranu u svojim rukama. Ipak, ne vjerujem da taj njihov naum na koji oni ozbiljno računaju, se neće desiti”.

Religijske hijerarhije?

“Mi živimo u jednom drugom geografskom prostoru i druge kulture, ali ta kultura ima određene vrijednosti koje nisu nimalo prepreka da religijske hijerarhije djeluju u skladu sa pozvanjem koje im je dato. Religijske hijerarhije imaju žezlo u rukama koje nije zemaljsko, ono je nebesko, božansko. Iza njega stoji metafizička kultura. Nijedan religijski lider ne mora da polaže račune političkom lideru”. poručio je Hafizović za N1 u Pressingu.

“Umjesto da se okrenu džematu, građanima, vjernicima da ih odgajaju u duhu vrijednosti koje vjera nalaže, oni osluškuju šta politički autoriteti govore, s njima oćijakuju”.

Zašto religijska hijerarhija pristaje da bude u tom odnosu sa politikom?

“Ja zaista ne znam zašto. Nema nikakvog razloga za to. Zato što, jedno je biti političar, a nešto je potpuno drugo biti religijski vođa. Političar mora lagati, dodvoravati se, religijski vožd bilo koji to ne mora. On ima potpuno odriješene ruke gledajući u primarne izbore vjere da vjeruje potpuno neovisno i odgaja. Zašto to ne rade? Meni nije jasno”.

IZ u BiH?

“Nije isto napraviti formalnu i suštinsku reformu. Nije uspjeh u tome da vi napravite razluđenu administraciju, nego iskoristite sve mogućnosti da obrazovne institucije podignute na najviši nivo sa najboljim profesorima. MI toga nemamo, mi imamo hiper produkciju akademskih zvanja. To je pogubno za ljudsku civilizaciju, ne govorim samo o BiH. Govorim o civilizaciji, reduciranju znanja kao jednom od predznaka smaka svijeta. Mi ovdje sad utičemo da neki predznak koji ljudi misle da je tamo negdje, mi ga već živimo”, ističe Hafizović.

(oslobođenje)