Gradska uprava Bihaća obaviještava građane i javnost da je tokom protekla dva dana došlo do hakerskog napada na servere koji opslužuju grad Bihać zbog čega je došlo do otežanog rada Centra za pružanje usluga građanima i ostalih gradskih službi.

Zbog hakerskog napada nije moguće izdavanje elektronski Uvjerenja o državljanstvu i izvoda iz matičnih knjiga, a građani Bihaća biti će u narednim danima obaviješteni o načinima podizanja dokumenta u Centru za pružanje usluga Grada Bihaća.

U toku je otklanjanje poteškoća uzrokovanih hakerskim napadom na šest servera, a hakerski napad biti će prijavljen nadležnim pravosudnim organima, odnosno MUP USK-a.

Izvor: Cazin.net