Kandidat za gradonačelnika Hamdija Abdić održao je radni sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima na temu: Uloga grada Bihaća u jačanju poljoprivredne proizvodnje i gradskih subvencija za poljoprivredne proizvođače kroz jednostavnije procedure aplikaciranja za ostvarivanje prava. Poljoprivredni proizvođači su tražili da se u narednom periodu unaprijedi saradnja sa njima i udruženjima koja predstavljaju i da Program poticaja iz budžeta grada Bihaća bude prethodno sa njima usaglašen.

Osim toga, zatražili su da se povećaju sredstva za poljoprivrednu proizvodnju i da se pojednostavi procedura za apliciranje. Razgovaralo se o potrebi za legalizaciju štalskih objekata, o regresiranju doprinosa za obrtnike, stočarstvu, ovčarstvu, o povećanju proizvodnje meda i proizvoda od meda, o razvoju povrtlarstva i drugih poljoprivrednih grana. Hamdija Abdić je dao podršku njihovim prijedlozima i obećao da će sektor poljoprivredne proizvodnje biti pažljivo tretiran i da se ništa neće uraditi bez prethodne konzultacije sa poljoprivrednim proizvođačima. Sastanak je protekao u ugodnoj atmosferi uz obostrane pohvale i želje za zajedničku saradnju u narednom periodu.