U prostorijama Centra za savremenu kulturu Krak u Hatincu, Hamdija Abdić je prezentirao koncept svoga rada i djelovanja nakon što bude izabran za gradonačelnika Bihaća. U prisustvu velikog broja mještana iz Hatinca, Bakšaiša i Gornjeg i Donjeg Prekounja naglasio je da ove mjesne zajednice zaslužuju bolji tretman od gradske uprave.

„Naši građani koji žive u ovim mjesnim zajednicama na desnoj obali Une mišljenja su da su potpuno zanemareni u dosadašnjem razvoju i izgradnji grada. Prekounje je zapušteno, veoma malo se godinama ulagalo u ovaj dio grada. Ništa bolja situacija nije ni u Hatincu i Bakšaišu. Nedopustivo je da se skoro ništa od planiranog nije uradilo u ovim mjesnim zajednicama posljednjih godina, osim onoga što su mještani u vlastitoj režiji uradili“ naglasio je Hamdija Abdić i podvukao da će se odnos prema ovim mjesnim zajednicama poboljšati naročito kada je u pitanju komunalna, saobraćajna i sportska infrastruktura.