Građani Tuzlanskog kantona već treći dan ne mogu podići lijekove s esencijalne liste. Nezadovoljstvo tinja jer građani moraju plaćati lijekove koji su im propisani, a zbog situacije koja prijeti eskalaciji građanskog nezadovoljstva u Vladi TK su za danas zakazali hitan sastanak s predstavnicima Komore farmaceuta TK.  

Suština je da je Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova s pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2019. godini istekao 31. decembra, a da novi ugovor za 2020. godinu nije potpisan.

Na svim apotekama, ističu iz Komore magistara farmacije TK, bit će postavljena obavještenja zbog čega se se ne izdaju lijekovi s esencijalne liste.

– Tražimo da se uvaže naši zahtjevi o visini naknade za izdavanje lijekova na recept koja ne može biti niža od 1,50 KM bez PDV-a, a što predstavlja konačni zaključak svih magistara farmacije TK zaposlenih u apotekama usvojen na sastanku 30. decembra 2019. godine – navode u Komori farmaceuta TK.

U Vladi TK, odnosno Ministarstvu zdravstva TK, navode kako su razgovarali s predstavnicima Komore magistara farmacije TK. Ističe se da nije donesen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu te da zbog toga nisu u mogućnosti ispuniti zahtjeve farmaceuta.

– Zbog odgovornosti prema svim građanima Kantona i u želji za poboljšanjem statusa magistara farmacije kao zdravstvenih radnika, kako kod javnih tako i kod privatnih poslodavaca, Ministarstvo zdravstva TK, Vlada TK i ZZOTK zajednički će nastaviti s konstruktivnim pregovorima uzimajući u obzir realne pravne, finansijske i socijalne aspekte – navode u Vladi TK.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Hitan sastanak Vlade i Komore farmaceuta TK / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.