Hoće li pravobranioci dobijati otkaze ako se usprotive nelegalnim trošenjem proračunskog novca?


Vlada i Ministarstva pripremaju izmjene Zakona o pravobranilaštvu. Upozoreni smo da ovdje nešto ne štima s obzirom da su pravobranioci jedina preostala “neovisna” prepreka politikama da finansijski oštete kanton.
Očekuje se, naime, da bude ta Javna rasprava koju je ministrica Sabina Beganović najavila za RTVUSK poslije 96. redovne sjednice Vlade.

Zakon o pravobranilaštvu USK-a usvojen je 2004. godine i od tada nisu rađene, njegove izmjene i dopune, a u međuvremenu su usvojeni i brojni zakoni koji su u određenim odredbama u suprotnosti s njim, kaže nam resorna ministrica Sabina Beganović.
Bitna izmjena odnosi se i na pitanje prestanka radnog odnosa pravobranioca u Pravobranilaštvu, bilo po isteku njegovog mandata ili smjene. Dosada je obaveza Vlade bila da istog rasporedi na odgovarajuće mjesto u skladu s njegovom stručnom smjenom, dok je ubuduće predviđen prestanak radnog odnosa ili vraćanje na radno mjesto sa kojeg je preuzeo dužnost pravobranioca. Prošireni su razlozi za suspenziju pravobranilaca i njihovih zamjenika, te je drugačije regulirano pravo na platu za vrijeme trajanja suspenzije i ona će sada iznositi 70% od ukupnih primanja. U općinama u kojima iz objektivnih razloga nema pravobranioca niti njihovih zamjenika, općinski načelnici će uz saglasnost općinskih vijeća, imati pravo da na rok od godinu dana, ovlasti državnog službenika da obnaša ovu dužnost , ukoliko on ispunjava zakonom predviđene uvjete. Nacrt ovog Zakona takođe će se naći pred skupštinskim zastupnicima, nakon što prođe javnu raspravu.

S obzirom da na službenoj stranici Vlade nema ažurnosti kao na Skupštinskoj stranici (Saziv, tačke dnevnog reda i Dostupni materijali) ne preostaje nam ništa drugo nego da čekamo kad će biti tih odnosa sa medijima (stanje koje može neko idealno koristiti da bez znanja javnosti donosi Odluke kakve hoće).

Ali simptomatično je to što se izmjene Zakona o pravobranilaštvu hoće netom poslije Odbijanja zaduženja Vlade za kredit u Cazinu, a pravobranilac je bio taj koji je prvi dao negativno mišljenje jer mu je zadatak braniti budžet, imovinu i legalnost kantona.

Dakle, postoji opravdana strahovanja da se s ovim želi oslabiti pozicija kantonalnih i općinskih pravobranilaca, kojima bi face iz politike mogle sređivati da dobiju otkaz ukoliko budu protiv nečega.
Jer ako se oni ucjenu, neće biti nikoga da se usprotivi raskućivanju države, a medijima je već uskraćen uvid u zbivanja.

U nastavku upoznajmo se malo sa poslom pravobranilaštva. Kliknite plave strelice. Tema je otvorena.

//mojUS.BA0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...