Husein Rošić: Neću dozvoliti da se ovdje otvaraju migracioni centri

usn.ba
Prilikom jučerašnjeg razgovora sa kantonalnim premijerom Huseinom Rošićem u Bihaću, Zorica Bukinac, ambasadorica Slovenije u našoj zemlji, pozvala je zvanične predstavnike USK da se obrate Ambasadi Slovenije sa konkretnim projektnim zahtjevima za saradnju.

Prilikom jučerašnjeg razgovora sa kantonalnim premijerom Huseinom Rošićem u Bihaću, Zorica Bukinac, ambasadorica Slovenije u našoj zemlji, pozvala je zvanične predstavnike USK da se obrate Ambasadi Slovenije sa konkretnim projektnim zahtjevima za saradnju.

Jučerašnji razgovor je bio u znaku migranata, za koje je ocijenjeno da su gorući problem. Kako je rekao premijer Rošić, migranti imaju dozvolu za azil sa kojom se mogu kretati po teritoriji BiH, a da se ne moraju ni prijavljivati.

Već je evidentirano nekoliko desetina provala u prazne kuće, odnosno u domove ljudi koji su na privremenom radu izvan BiH.

Premijer Rošić kaže da ima dosta problema sa migrantima zbog nepostojanja dovoljnog broja sudskih tumača u sudovima. Istaknuo je da neće dozvoliti da se ovdje otvore migracioni centri, te da će tražiti od ministra sigurnosti da, kako je rekao, napokon počne raditi svoj posao.

Slovenačka ambasadorica Zorica Bukinac je izjavila da će Slovenija kao zemlja EU raditi na tome da se što više pažnje usmjeri na prostore koji su izvor migracija, a to su regije koje su istočno od BiH. Sama BiH uživa podršku po ovom pitanju i ta bi podrška mogla biti još i veća od strane EU. Jedan takav vid podrške je i Frontex, Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije. Kako je rekla Bukinac, nedostaje samo jedna odluka koja bi odredila položaj Frontexa unutar BiH.

Prema jučerašnjoj najavi, danas će u Bihaću biti održan sastanak predstavnika svih relevantnih institucija od lokalne do državne vlasti, kako bi se problem migranata koji je posebno izražen u Bihaću i Velikoj Kladuši, počeo rješevati.

 

Zbog fizičkog sukoba gradskog vijećnika i savjetnika gradonačelnika prekinuta sjednica Gradskog vijeća u Bihaću?

Danas je u Bihaću započeta 21. sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se izmđeu ostalog raspravljalo o :

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Poslovne zone „Kamenica“

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Aleja“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje legalizacije podzemnog kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 10(20)/0,4 kV „Žitoprerada“- TS 10(20)/0,4 kV „Pivovara“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije izgrađenog elektroenergetskog objekta niskonaponska mreža „Muslići 2“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „LIPA“ sa privrednog društva „Kamenolom Lipa“ d.o.o. Bihać na privredno društvo „RAD BH“ d.o.o. Bihać

4.a) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad
b) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad
c) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2017.godini

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać za 2018.godinu

7. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014 – 2023. za 2017.godinu

8.a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Centru za održivi razvoj „COR“ Bihać
b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Gradskom odboru Građanskog saveza Bihać

Očigledno izborna godina utiče i na najniže nivoe vlasti, pa su izražene tenzije i netrepeljivosti, koje su danas u Gradskom vijeću dostigle vrhunac kada su se prema riječima očevidaca prvo verbalno a potom i fizički sukobili vijećnik Irman Alijagić (SDA) i savjetnik gradonačelnika, ujedno i predsjednik GO GS Bihać Edin Moranjkić.

Policija je u ovom slučaju izišla na mjesto događaja, a nakon kojeg nije bilo kvoruma za nastavak 21. sjednice Gradskog vijeća.

 0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...