Priliku da steknu prvo radno iskustvo u nekoj od javnih institucija na području općine Banovići imat će sve visokoobrazovane osobe koje se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje.  

Odluku o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa donijelo je danas Općinsko vijeće Banovići. Iz lokalnog budžeta za ove namjene predviđeno je 100.000 KM, koje su namijenjene za mjesečne naknade od 200 KM i obaveze po osnovu osiguranja.

Ovo je nastavak pozitivne prakse lokalne zajednice koja uvažava potrebe tržišta i visokoobrazovanim osobama osigurava veću konkurentnost na tržištu rada.

Uskoro će biti objavljen javni poziv za angažiranje osoba i on će biti otvoren sve do kraja novembra tekuće godine, do kada će svi koji podnesu zahtjev dobiti priliku za rad.

Stručno osposobljavanje traje 12 mjeseci i moći će se obavljati u privatnim institucijama koje iskažu interes za saradnju s lokalnom zajednicom.

U protekloj godini, kroz ovaj program, evidentirano je 89 visokoobrazovanih osoba, od kojih su neki nastavili osposobljavanje i u ovoj godini. Samo u novembru prošle godine stručno osposobljavanje započelo je 14 osoba i ono će trajati do novembra tekuće godine.

Posmatrano po strukturi zanimanja osoba koje su odrađivale ili odrađuju stručno osposobljavanje, najveći broj je ekonomista i pravnika, dok su ostale struke brojčano približno slične.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – I ove godine za prvo radno iskustvo planirano 100.000 KM / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.