U ovim trenucima je završena Vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Sa 16 glasova za i devet suzdržanih usvojen je Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućeg , zamjenika i članova radnih tijela Skupštine.

Time je završen nastavak konstiturajuće sjednice Skupštine Kantona. 16 zastupnika je nakon toga zahtijevalo sazivanje Vanredne sjednice Skupštine. Usvojen je dnevni red sjednice sjednice; Prijedlog odliuke o potvrđivanju Vlade, te ostala pitanja.

Predsjedavajući Skupštine se obratio zastupnicima, te zamolio mandatara, Mustafu Ružnića da iznese informaciju o imenovanju nove Vlade. Ružnić je naveo da je, kada je imenovan za premijera, obećao da će svaki minut mandata provesti radeći za dobrobit Kantona, te da je to i činio. Zahvalio se svim ministrima koji su radili u korist Vlada, te čestitao ministrima i zastupnicima koji su imenovani.

Kao mandatar, premijer Ružnič je imenovao novu Vladu, te najavio ono što će raditi u narednom periodu, upoznao zastupnike sa 25 tačaka na kojima je spreman zajedno sa ministrima, raditi u narednom periodu.

Novu Vladu čine četiri ministra iz koalicije A-SDA – POMAK, tri ministra SDP-a, te po jedan ministar iz SBB i Nezavisnog bloka.

Ermin Zulić novi je ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Nermina Ćemalović je ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Adnan Alagić ostaje na svom radnom mjestu – ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Nermin Kljajić je ministar unutrašnjih poslova, Nijaz Kadirić ministar privrede, Asim Dizdarević ministar pravosuđa i uprave, Sulejman Kulenović ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vedran Prša ministar finansija, dok je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ostao Damir Omerdić.

Prije usaglašavanja, a nakon što je Mustafa Ružnić, aktuelni premijer, izglasan za mandatara, uslijedila je pauza, u toku koje bi skupšinskim zastupnicima bio dostavljen materijal oko imenovanja Vlade, koju su nešto kasnije i zvanično imenovali.

Predsjedavajući Skupštine je zahvalio premijeru na imenovanju Vlade, te otvorio raspravu, na koju se prvo javio Nijaz Hušić, zatim je riječ dobio i Almin Handanagić koji je repliku dobio od strane bivšeg predsjedavajućeg Skupštine, Rasima Pajića.

“Molim Boga da svi oni koji su se ogriješili o zakon, odgovaraju!”, kazao je Rasim Pajić. Replika na ovo uslijedila je od zastupnika Nijaza Hušića. “Dohvati pravda svakoga, na oba svijeta, ako Bog da.”, kazao je Hušić.

Žestoka rasprava je nastavljena u sali Skupštine, kako o imenovanju Vlade, tako i o proceduri. Hadis Jusić je zatražio izmjenu Poslovnika, te upozorio da je prekršen. “Mislim da smo se građanima koji su ovo slušali danas zgadili, svi mi. Uvjeravali smo ljude ko je veći Hrvat, a znamo da nijedan nije.” – riječi su koje je Jusić uputio.

Kako su kazali, prekršeno je to da zastupnicima nije dostavljen novi saziv Vlade sedam dana prije sjednice, kako je to predviđeno.

Također je dodano da ni u novom sazivu Vlade nije primjetan veći broj žena, što je regulisano novim izbornim zakonom.

Bivši načelnik Bosanskog Petrovca, Zlatko Hujić, također se obratio zastupnicima, koji je kazao kako ne vidi, u današnjem radu, dobru namjeru manjine.

Na kraju, kazano je da se Vlada ne treba baviti prethodnicima, nego se treba baviti građanima, te opravdati povjerenje koje su dobili. Onako kako najbolje znaju, u skaldu sa Ustavom, što će građani na kraju i vidjeti.

Prijedlog odluke imenovanja Vlade na čelu sa Mustafom Ružnićem podržalo je 16 zastupnika, četiri su bila protiv, pet je bilo suzdržanih, a pet zastupnika nije glasalo. Ovim činom imenovana je nova Vlada USK koja je nakon izglasavanja položila i zakletve.


PROMO PLUS: Možda vas zanima i ovo: