Institucije BiH primaju 16 državnih službenika, neto plate do 1.298 KM

klix.ba

U institucije države Bosne i Hercegovine u narednom periodu bit će primljeno 16 državnih službenika za koje je Agencija za državnu službu BiH već raspisala javne konkurse.
Agencija za državnu službu BiH rapisala je u ime Ministarstva vanjskih poslova BiH konkurs za prijem šest novih državnih službenika. Riječ je o pozicijama I sekretar u Odjelјenju za međunarodnu, naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju, I sekretar u Odsjeku za informisanje, II sekretar u Kancelariji za odnose sa javnošću, III sekretar u Odsjeku za Ujedinjene narode, međunarodne organizacije i mirovne operacije, III sekretar u Odsjeku za OEBS, Vijeće Evrope i regionalne inicijative i III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju.

Neto plate za oglašene pozicije u Ministarstvu vanjskih poslova BiH su od 1.098 KM pa sve do 1.298 KM

U ministarstvu na čijem čelu se nalazi Igor Crnadak raspisan je i interni konkurs za prijem državnog službenika na poziciji viši stručni saradnik za informacione sisteme u Odsjeku za komunikacije i informatiku u Sektoru za opće poslove MVP-a BiH.

U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u narednom periodu bit će, na osnovu internog konkursa, primljena četiri nova državna službenika i to stručni savjetnik za strateško planiranje i razvoj politike, stručni savjetnik za strateško planiranje i razvoj politike gasa i nafte, stručni savjetnik za kadrovske poslove i stručni savjetnik za strateško planiranje.

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo osobe zaposlene kao državni službenici u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Uz interni konkurs, Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH raspisalo je i javni konkurs za prijem tri državna službenika na pozicijama stručni saradnik za multilateralne trgovinske odnose, stručni saradnik za trgovinske odnose s evropskim integracijama i stručni saradnik za ocjenjivanje usklađenosti.

Raspisan je i interni oglas za prijem šefa sektora u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH. A krajnji rok za prijave na konkurs na koji se mogu prijaviti samo uposlenici koji rade kao državni službenici u Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH je 14. septembar 2018. godine. Neto plate za oglašene pozicije iznose 998,95 KM.

Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika raspisan je i u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Riječ je o poziciji sekretara ministarstva, a na koju mogu konkurisati uposlenici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Raspisane konkurse možete pogledati ovdje.

Kako smo ranije pisali, za mjesec dana u BiH će biti održani predsjednički i parlamentarni izbori. To znači da se bliži i kraj mandata osoba zaposlenih na pozicijama savjetnika državnih ministara. Domaći funkcioneri prije nekoliko mjeseci počeli su sprovođenje dobro uhodane metode rješavanja radnog statusa članova svojih kabineta zapošljavanjem savjetnika u institucijama BiH.

Sve se radi u skladu sa zakonom s obzirom na to da na javnom ispitu uvijek “briljiraju” savjetnici ministara. Tako su u proteklom periodu najuspješniji kandidati na javnim konkursima bili savjetnici ministra finansija BiH Vjekoslava Bevande, ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića i ministrice za ljudska prava BiH Semihe Borovac.

Ured za reviziju institucija BiH u izvještaju o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2017. godinu upozorio je na niz ozbiljnih devijacija kada je riječ o zapošljavanju državnih službenika u institucijama BiH.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...