Intezivni radovi na doelektrifikaciji Unske pruge (FOTO)

krajina.ba
Doelektrifikaciju Unske pruge u ŽFBH smatraju dosad najvećim infrastrukturnim projektom u USK. Do sada je okončana izrada, sanacija i montaža gipkih portala u stanicama Grmuša, Bosanska Krupa i Bosanska Otoka, postavljeni svi potporni izolatori neophodni za montažu obilaznog voda u stanicama Bihać, Grmuša, Bosanska Krupa i Bosanska Otoka. Montirani su obilazni i kompletni vozni vod u stanicama Grmuša i Bosanska Krupa, a na dionici Unske pruge od Grmuše do Bosanske Krupe, dugoj četiri i po kilometra, montiran je novi nedostajući kontaktni provodnik oštećene kontaktne mreže, kazao nam je Samir Alagić, rukovodilac tima za nadzor na projektu. pruga_0.jpg Na dionici otvorene pruge Bosanska Krupa – Bosanska Otoka, jedna ekipa radnika „Stepa“ montira vozni vod, a druga sanira noge portala u stanici Otoka i radi na povratnom vodu i zaštitnim uzemljenjima u željezničkoj stanici Bosanska Krupa. Na mjestima ratom porušenih staničnih zgrada u Bosanskoj Krupi i Otoci bit će postavljena po dva nova kontejnera sa svim priključcima u kojima će raditi prometni ured i čekaonica za putnike. pruga1.jpg ŽFBH će u predstojećem periodu remontovati 110 KV postrojenja i servisirati dijelove elektrovučne podstanice kojom će se napajati kontaktna mreža, a obavit će i mašinsko regulisanje kolosjeka. Svi radovi bi trebali biti okončani do 15. juna kako bi se mogao obaviti tehnički prijem i testiranja.

Doelektrifikacijom dionice Unske pruge od Bihaća do Blatne, duge 47 kilometara, koja se intenzivno odvija ovih dana, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će, kako je i ranije najavljeno, modernim i komfornim garniturama BH Talgo-voza od 1. jula Bihać i Krajinu povezati sa Sarajevom. Uz radnike „Stepa“ koji instaliraju elektrokontaktnu mrežu i radnici Područja Infrastrukture ŽFBH intenzivno se pripremaju za uspostavu putničkog saobraćaja na Unskoj pruzi.

Doelektrifikaciju Unske pruge u ŽFBH smatraju dosad najvećim infrastrukturnim projektom u USK. Do sada je okončana izrada, sanacija i montaža gipkih portala u stanicama Grmuša, Bosanska Krupa i Bosanska Otoka, postavljeni svi potporni izolatori neophodni za montažu obilaznog voda u stanicama Bihać, Grmuša, Bosanska Krupa i Bosanska Otoka. Montirani su obilazni i kompletni vozni vod u stanicama Grmuša i Bosanska Krupa, a na dionici Unske pruge od Grmuše do Bosanske Krupe, dugoj četiri i po kilometra, montiran je novi nedostajući kontaktni provodnik oštećene kontaktne mreže, kazao nam je Samir Alagić, rukovodilac tima za nadzor na projektu.

pruga_0.jpg

Na dionici otvorene pruge Bosanska Krupa – Bosanska Otoka, jedna ekipa radnika „Stepa“ montira vozni vod, a druga sanira noge portala u stanici Otoka i radi na povratnom vodu i zaštitnim uzemljenjima u željezničkoj stanici Bosanska Krupa. Na mjestima ratom porušenih staničnih zgrada u Bosanskoj Krupi i Otoci bit će postavljena po dva nova kontejnera sa svim priključcima u kojima će raditi prometni ured i čekaonica za putnike.

pruga1.jpg

ŽFBH će u predstojećem periodu remontovati 110 KV postrojenja i servisirati dijelove elektrovučne podstanice kojom će se napajati kontaktna mreža, a obavit će i mašinsko regulisanje kolosjeka. Svi radovi bi trebali biti okončani do 15. juna kako bi se mogao obaviti tehnički prijem i testiranja.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...