U skladu s ranije prihvaćenim akademskim kalendarom zimski semestar završava 23. januara, potvrdio nam je Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću. Uslijedit će jedna sedmica odmora nakon koje slijede ispitni rokovi. Interesovalo nas je na koji način će studenti polagati ispite.

Pandemija koronavirusa nije mnogo uticala na odvijanje nastave na Univerzitetu u Bihaću.

U dogovoru sa nastavnim osobljem i Unijom studenata predavanja su se odvijala u učionicama, dok su vanjski saradnici predavanja držali putem online platformi.

Na isti način će se, po svemu sudeći, odvijati i predstojeći ispitni rokovi – u učionicama, dok je vanjskim saradnicima ostavljena mogućnost da studente ispituju online ili da to za njih odrade asistenti.

Izvor: RTVUSK.ba