Ako se ova informacija pokaže tačna, nijedan RVI koji je u vrijeme agresije liječen u KCUS-u više ne može dobiti izvornu medicinsku dokumentaciju o liječenju

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), na čijem se čelu nalazi Sebija Izetbegović, ostao je bez ratne dokumentacije o liječenju svih boraca koji su na linijama širom Bosne i Hercegovine prolijevali krv braneći zemlju od agresora.

Posebno vozilo

Ovu šokantnu informaciju dobio je jedan borac (puno ime i prezime poznato redakciji), koji se 19. jula 2018. godine obratio KCUS-u. Nakon što je Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata od ovog borca zatražilo informaciju o okolnostima ranjavanja i izvornu medicinsku dokumentaciju o liječenju u ratnom periodu, on je od KCUS-a tražio da mu ustupi te dokumente.

Međutim, u odgovoru koji je potpisao direktor hirurških disciplina Dželaludin Junuzović, KCUS obavještava borca da ne može udovoljiti njegovom zahtjevu “jer su svi protokoli iz tog perioda izgorjeli”. Ako se ova informacija pokaže tačna, nijedan RVI koji je u vrijeme agresije liječen u KCUS-u više ne može dobiti izvornu medicinsku dokumentaciju o liječenju, kao ni informaciju o okolnostima ranjavanja. Kako nam je objasnio jedan od ratnih doktora, ako je borac izgubio nalaz koji mu je u ratu dat, u toj dokumentaciji koja je u KCUS-u bila pohranjena pisalo je koji je ljekar obradio ranu i kakav je stepen ranjavanja. Zato ta dokumentacija mora biti u protokolu bolnice. Za sada nije poznato kada se dogodio požar, koji u svom odgovoru spominje dr. Junuzović, i za vrijeme kojeg od brojnih direktora koji su se promijenili na čelu KCUS-a poslije rata je arhiv izgubljen. Da skandal bude veći, naš sagovornik tvrdi da je upravo dokumentacija s KCUS-a služila i za potrebe Haga. Kada su dokumenti slani u Hag za određene borce, koji su bili svjedoci pred ovim sudom, dostavljane su kopije na kojima je bio stavljan apostile pečat. Originali su i tada čuvani u KCUS-u i nikada nisu smjeli biti izneseni iz njega. Čak su i kopije prevožene i dostavljane posebnim vozilom.

Faksimil odgovora iz KCUS-a u kojem obavještavaju borca da je izgorjela dokumentacija o okolnostima njegovog ranjavanja

Stepen ranjavanja

Veliko je pitanje da li postoji sada i jedan dokument kojim borac može dokazati svoj status u ratu o ranjavanju. Ako zaista nema original dokumentacije koja potvrđuje stepen ranjavanja, to je najveći šamar državi od rata do danas.

Pravila o čuvanju dokumenata

Prema Pravilniku o čuvanju dokumentacije stoji da se određeni papiri čuvaju 10 godina, neki 15 i više.

– Ova se morala čuvati čitav život. Ako je nisu mogli gore držati, trebali su je u Arhiv pohraniti – tvrdi naš sagovornik.

Arhiv nije preuzimao dokumenaciju

Iz Arhiva Bosne i Hercegovine koji je jedini gorio, a u kome se čuva najvažnija dokumentacija, na naš upit, kazali su da Arhiv nije preuzimao ovu dokumentaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.