Na Izvještajno-izbornoj skupštini Panevropske unije Bosne i Hercegovine izabran je novi predsjednik Osman Topčagić, koji je tom prilikom iznio zahtjev prema Evropskoj komisiji da što prije pripremi i objavi mišljenje povodom aplikacije koju je BiH predala za članstvo u Evropsku uniju.
To mišljenje će, kako tvrdi, biti najdetaljnija do sada učinjena analiza i ocjena stanja u svim oblastima u BiH i njihovoj usklađenosti sa acquis-e, propisima, principima i vrijednostima Evropske unije.

– Takva analiza može da predstavlja i osnovu za zajednički angažman svih političkih aktera u BiH, i u vlasti i u opoziciji, jer svi oni u svojim programima podržavaju ovaj proces. Panevropska unija nastavit će davati doprinos pridruživanju BiH Evropskoj uniji budući da je to generacijski projekat za opće dobro – poručio je Topčagić.

Ukazao je i to da nakon Općih izbora novi organi vlasti sa većim entuzijazom moraju ubrzati aktivnosti na putu države ka EU jer “ostvareni napredak BiH zaostaje za drugim državama uključenim u Proces stabilizacije i pridruživanja”.

Novoimenovanom predsjedniku Panevropske unije BiH uspjeh u radu poželio je, između ostalih, počasni predsjednik i član Međunarodnog Predsjedništva PEU Franjo Topić ukazujući da buduće djelovanje usmjeri na spoznaji da je BiH važna za dijalog i ekumenizam.

– Ove dvije najveće ideje zadnjeg stoljeća izraz su svijesti o potrebi suradnje i zbližavanja. BiH je mala zemlja ali neobično važna za dijalog. Ona nema zlata, nafte ni nekog posebnog blaga, te je njezina posebna misija dijalog i ekumenizam. Naravno da to nije nimalo lagan zadatak, no to nije razlog da mu se ne posvetimo svom snagom. BiH ima misiju dijaloga, ona je u ovom dijelu svijeta povlašteno mjesto, locus theologicus za dialog. Mi u PEU to svjedočimo s našim skromnim snagama čemu je prilog i današnja skupština – poručio je Topić.

Osim izbora predsjednika i članova drugih upravnih tijela PEU na Izvještajno-izbornoj skupštini podnesen je Izvještaj o realiziranim aktivnostima i projekima Panervropske unije BiH u periodu od 2014. do 2018. godine.