Izabrani novi članovi Akademije nauke i umjetnosti BiH, među njima Senahid Halilović, autor Pravopisa i jedan od autora Gramatike bosanskoga jezika

Biscani.net

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je tokom 2017. godine
pokrenula proceduru za izbor novih članova.

Izborna Skupština ANUBiH održana je 20. 12. 2018. godine.

Tajnim glasanjem za redovne članove ANUBiH – akademike izabrani su dosadašnji
dopisni članovi ANUBiH:

1. Vladimir Beus, biotehničke nauke – šumarstvo
2. Mirsada Hukić, biomedicina i zdravstvo – mikrobiologija
3. Dževad Karahasan, književnost
4. Slavo Kukić, društvene nauke – sociologija, politologija
5. Ljerka Ostojić, biomedicina i zdravstvo – anatomija
6. Mirko Pejanović, društvene nauke – politologija, sociologija
7. Miodrag Simović, društvene nauke – pravo
8. Asif Šabanović, tehničke nauke – automatika
9. Mirjana Vuković, prirodne nauke – matematika
10.Enver Zerem, biomedicina i zdravstvo – interna medicina

Od 19 prijedloga za izbor kandidata za nove dopisne članove ANUBiH, tajnim
glasanjem izabrani su:

1. Mile Babić, humanističke nauke – filozofija
2. Slobodan Blagojević, književnost
3. Fikret Čaušević, društvene nauke – ekonomija
4. Blagoje Govedarica, humanističke nauke – arheologija
5. Rifat Hadžiselimović, prirodne nauke – genetika
6. Senahid Halilović, humanističke nauke – lingvistika
7. Hazim Hrvatović, prirodne nauke – geologija
8. Isak Karabegović, tehničke nauke – mašinstvo
9. Marina Katnić-Bakaršić, humanističke nauke – lingvistika
10.Radivoj Mandić, arhitektura
11.Izet Smajević, tehničke nauke – mašinstvo

Javnim glasanjem, u status domaćeg člana (državljani BiH koji trajno borave u
inostranstvu), izabrani su:

1. Adnan Čustović, biomedicina i zdravstvo – pedijatrijska alergologija
1. Svjetlana Fajfer, prirodne nauke – fizika
2. Adnan Ibrahimbegović, tehničke nauke – građevinarstvo
3. Mehmed Kantardžić, tehničke nauke – računarstvo-informatika
4. Ivan Markešić, društvene nauke – sociologija
5. Gordan Srkalović, biomedicina i zdravstvo – onkologija
6. Mihra Taljanović, biomedicina i zdravstvo – radiologija
U status inostranog člana ANUBiH javnim glasanjem izabrani su:
1. Ferdo Bašić, biotehničke nauke – šumarstvo; (Republika Hrvatska)
2. Jagoda Buić, ambijentalna umjetnost; (Republika Hrvatska)
3. Ivo Goldstein, društvene nauke – historija; (Republika Hrvatska)
4. Muhammad Muwaffaq Gega al-Arnaut, društvene nauke – historija;
(Hašemitska Kraljevina Jordan)
5. Joseph Straus, društvene nauke – pravo; (Savezna Republika Njemačka)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine će blagovremeno obavijestiti
javnost i medije o datumu svečane sjednice na kojoj će promovirati novoizabrane
članove.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...