Konstituiranjem novog saziva Gradskog vijeća Bihać i izborom vijećnika Zulfikara Handukića za predsjedavajućeg GV Bihać, okončan je proces formiranja izvršne i zakonodavne vlasti u gradu Bihaću nakon lokalnih izbora održanih 15. novembra 2020. godine. Konstituirajućom sjednicom GV Bihać do izbora predsjedavajućeg predsjedavao je najstariji vijećnik Sulejman Kulenović, a glasanjem su za zamjenika predsjedavajućeg izabrani vijećnici Edin Bašagić, Asmir Budimlić i Lejla Bakrač.

Zahvalivši se svim vijećnicima na ukazanom povjerenju da u naredne četiri godine vodi rad GV Bihać, novoizabrani predsjedavajući Handukić kazao je da će kao prvi među jednakima, učiniti sve kako bi se u vijeću čuo istinski glas svih građana, njihovi problemi, sugestije i prijedlozi a s ciljem stvaranja boljih uslova za život svih građana Bihaća.

Čestitku novoizabranim vijećnicima i predsjedavajućem GV Bihać uputio je i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, kazavši da očekuje da novi saziv GV Bihać u naredne četiri godine bude servis građanima Bihaća , gradskoj upravi i javnim preduzećima s ciljem daljnjeg razvoja grada kao središta Unsko-sanskog kantona.

Novi saziv Gradskog vijeća Bihać čine vijećnici Mustafa Zulić, Nijaz Malkoč, Edin Felić, Smail Dervišević, Edin Bašagić, Asmir Budimlić, Hasan Babić, Almira Seferagić (SDA), Elvedin Sedić, Silvana Behić, Armin Amidžić, Adnan Mekić, Maja Uremović i Zulfikar Handukić (POMAK), Sulejman Kulenović, Alen Zulić, Emir Mujadžić i Rusmira Konjević (SDP), Jasmin Čavkić, Ahmed Fatkić, Elvis Dedić (ASDA), Sanel Havić, Dinko Bećirspahić, Halil Bajramović (NiP), Lejla Bakrač i Hajrudin Selimović (SBB), Adnan Lipovača (SBiH), Hasan Fatkić, (DF), Šeherzada Delić (NS) i Elvira Selmanović (NB).