Jutros je otpočelo izmještanje ilegalnih migranata iz napuštene zgrade Doma penzionera.

Akcija se sprovela uz podršku nadležnih policijskih snaga. Podršku akciji dale su i službe Civilne zaštite Grada Bihaća koje će nakon pražnjenja objekta početi sa dezinfekcijom, deratizacijom i odvozom smeća iz objekta. Objekat će potom biti zatvoren fizičkim preprekama.

Migranti su bez prisile napustili objekat koji je bio jako neuslovan za život migranta. Migranti će biti prebačeni u prihvatne centre Lipa i Borići.

Izvor: Grad Bihać / Biscani.net