Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić telefonski je danas razgovarao sa šefom i ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Satlerom (Johann Sattler) o trenutnom stanju u Kantonu Sarajevo, uzrokovanom pandemijom koronavirusa i proglašenim stanjem prirodne i druge nesreće. 

– Obavijestio sam ambasadora Satlera o poduzetim aktivnostima na planu prevencije i medicinskog zbrinjavanja, kao i o planu i već poduzetim aktivnostima vezanim za ekonomsku situaciju i očuvanje privrede, koja je jako pogođena posljedicama pandemije – kazao je nakon razgovora premijer Nenadić.

Dodao je kako je bilo govora i o potrebi osiguranja dodatnih kapaciteta za snabdijevanje Kantona medicinskom opremom i sanitetskim materijalom, ali i prehrambenim i drugim proizvodima, važnim za život građana Kantona Sarajevo. 

Izuzetno je važno i u ovakvim životnim situacijama očuvati transparentnost te dostignuti nivo borbe protiv korupcije, kada su izazovi ove vrste posebno naglašeni, usaglašeni je stav ambasadora Satlera i premijera Nenadića.

  

Ambasador je ovom prilikom upoznat i sa poduzetim aktivnostima na provedbi svih do sada donesenih naredbi, sa stanjem zaliha i nivoom spremnosti Kantona Sarajevo da se nosi s ovim globalnim izazovom.

Razgovaralo se i o položaju migranata i drugih ranjivih grupa, kao i o svim aktivnostima koje su poduzete na ovom planu.

Ambasador Satler čestitao je Vladi Kantona Sarajevo i premijeru na poduzetim mjerama te istaknuo da su u toku aktivnosti na pripremi paketa pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini za osiguravanje medicinske opreme i ublažavanja posljedica po privredu.

Dogovoreno je da će se na dnevnoj bazi razmjenjivati informacije između ambasadora i premijera, a posebno ukoliko se dogode promjene određenih okolnosti i prioriteta.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Izuzetno je važno očuvati transparentnost i dostignuti nivo borbe protiv korupcije / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.