U cilju pregleda realizacije poduzetih aktivnosti Uprave za mjesec august 2019. godinedaju se slijedeći podaci:

  • Izvršeno je 942 inspekcijskih nadzora, odnosno sačinjeno je 942 zapisnika; od kojeg broja je 510 uredno, odnosno 120 neurednih;
  • Izvršeno je 270 veterinarsko-sanitarnih pregleda;
  • Utvrđeno je 143 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 143 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 87.845,00 KM; pored izdatih prekršajnih naloga podneseno je i 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka; i podnešene su 4 krivične prijave.
  • Izdano je 74 rješenje za otklanjanje nedostataka;
  • Zatečeno je 19 radnika bez regulisanog radno-pravnog statusa u skladu sa Zakonom.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je u saradnji sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Unsko-sanskog kantona shodno raspoloživim kapacitetima u mjesecu augustu 2019. godine izvršila i kontorle subjekata koji pružaju usluge smještaja na području Grada Bihaća. S tim u vezi konstatirane su i povrede službenog pečata, zatim postupanje subjekata nadzora suprotno izdanim rješenjima od strane nadležnog organa, što je imalo za posljedicu zatvaranje/pečaćenje poslovnih prostorija u 4 slučaja.

Također u u saradnji sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Unsko-sanskog kantona izvršene su i kontrole taksi vozila koja su prevozila strana lica/migrante na područje Unsko-sanskog kantona.

(inspekcija.vladausk.ba)