Brojni radari i danas će pratiti brzinu kretanja vozila na bh. cestama. Jače kontrole najavljene su u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Osim najavljenih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine.

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila pogledajte u nastavku. 

Zeničko-dobojski kanton

PS CENTAR 

08:00 do 15:00 sati Drivuša

16:30 do 23:00 sati Hece

23:00 do 01:00 sati Blatuša

PS TEŠANJ

08:00 do 14:30 sati Krndija (Tešanj)

16:00 do 21:00 sati Jelah

22:00 do 24:00 sati Matuzići (Ganjgo petrol)

PS MAGLAJ 

08:00 do 14:30 sati Poljice (Kameni zamak)

16:00 do 21:00 sati Liješnica

22:00 do 24:00 sati Kosova

PS VISOKO 

od 10:00 do 11:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Buzić Mahala

od 12:00 do 13:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići

od 13:30 do 15:30 sati ulica Mule Hodžića

od 18:00 do 20:00 sati R-445 Visoko-Kakanj, Muhašinovići

od 20:00 do 21:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča

od 00:00 do 01:30 sati ulica Kralja Tvrtka

PS ŽEPČE 

08:00 do 14:30 sati Goliješnica, BP Sliško

15:30 do 22:00 sati Kahrimani

23:00 do 01:00 sati Brankovići

Sarajevski kanton

09:00 do 10:00 sati u ulici Kurta Schorka

10:30 do 11:30 sati u ulici Džemala Bijedića

11:00 do 12:00 sati „Brza cesta“, Blažuj

20:00 do 21:00 sati na M17 Donji Hadžići

21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

Tuzlanski kanton

PU TUZLA – PS ZAPAD 

10:00 do 12:00 sati ulica Husinskih rudara

17:00 do 19:00 sati ulica M.T.Uče

20:30 do 22:30 sati M-4 Bukinje

PS GRADAČAC 

06:30 do 08:00 sati M-1.9 Šehitluci

14:30 do 16:30 sati M-1.9 Sarajevska

PS ČELIĆ 

13:00 do 14:00 sati Lukavica

15:00 do 16:00 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“

PS LUKAVAC 

03:00 do 05:00 sati M-4 Bistarac

10:40 do 12:00 sati M-4 Devetak

12:15 do 13:30 sati M-4 Bijelo more

14:30 do 16:00 sati M-4 Gnojnica Polje

16:10 do 17:00 sati M-4 Puračić

17:40 do 18:30 sati M-4 BP Junuzović Kopex

20:00 do 21:00 sati M-4 Puračić BP Nasko

Srednjobosanski kanton

PS VITEZ 

08:00 do 11:00 sati R-441 Donja Dubravica

12:00 do 16:00 sati M-5 Šantići

PS FOJNICA 

08:30 do 10:00 sati Nadbare

13:30 do 15:00 sati Pločari Polje

19:30 do 21:30 sati Ostružnica

23:30 do 01:30 sati Polje Pločari

PS BUGOJNO 

11:00 do 12:30 sati ulica Slobode (Guma)

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo

15:00 do 16:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast

19:00 do 20:30 sati ulica Slobode (Špedicija)

21:00 do 22:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

22:30 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska

00:00 do 01:00 sati ulica Armije BiH

PS DONJI VAKUF 

16:30 do 18:30 sati Torlakovac

19:00 do 21:00 sati Titova ulica

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE 

08:00 do 09:00 sati Ploča

12:00 do 13:00 sati ulica Vrbaska

15:00 do 16:00 sati Duratbegović Dolac

PS JAJCE 

09:30 do 11:30 sati M-5 Skela

12:00 do 14:00 sati M-16 Podmilačje

PS KISELJAK 

08:30 do 11:00 sati ulica Sarajevska cesta

12:00 do 14:30 sati ulica Kraljice Katarine

PS NOVI TRAVNIK 

11:30 do 13:00 sati M-16.4 Duhovo

14:30 do 16:00 sati M-16.4 Stojkovići, Elektron

Brčko Distrikt

06:00 do 10:00 sati Cerik-Dubrave

13:00 do 16:00 sati Zaobilaznica

16:00 do 18:00 sati Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje

20:00 do 23:00 sati Petra Kočića


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Jače kontrole najavljene u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.