Javni dug BiH smanjen za skoro 750 miliona KM

fokus.ba
Javna zaduženost je 31. 12. 2017. godine iznosila oko 11,3 milijardi KM, od čega je vanjski dug oko 7,8 milijardi KM, a unutrašnji dug oko 3,5 milijardi KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine do 31. decembra 2017. godine u kojoj se navodi da je javni dug smanjen za 744,59 miliona KM, odnosno za više od šest posto u odnosu na kraj 2016. godine. Vanjski dug smanjen je za 695,6 miliona KM, a unutrašnji dug za 48,99 miliona KM.

Javna zaduženost je 31. 12. 2017. godine iznosila oko 11,3 milijardi KM, od čega je vanjski dug oko 7,8 milijardi KM, a unutrašnji dug oko 3,5 milijardi KM.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,28 posto, Republika Srpska sa 46,71 posto, Brčko Distrikt sa 0,36 posto, a institucije BiH sa 0,65 posto.

Učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto domaćem proizvodu (BDP) u 2017. godini iznosilo je 35,6 posto.

U ukupnom stanju vanjske zaduženosti po osnovu novih kredita 60,67 posto odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 24,35 posto na kredite namijenjene za privredne djelatnosti, a 14,98 posto na kredite namijenjene javnom sektoru.

Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 32,64 posto, Evropska investiciona banka sa 24,32 posto, Pariški klub kreditora sa 8,51 posto, Međunarodni monetarni fond sa 7,53 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,87 posto i Evropska komisija sa 2,79 posto, što predstavlja 82,66 posto ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga BiH u 2017. godini iznosio je 995,28 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 873,54 miliona KM ili 87,7 posto, a na kamatu 121,74 miliona KM ili 12,23 posto.

Unutrašnja zaduženost BiH na dan 31.12.2017. godine iznosila je oko 3,5 milijardi KM. U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Federacija BiH učestvuje s 32,8 posto, Republika Srpska sa 67,1 posto, te Brčko Distrikt sa 0,1 posto, dok država BiH do kraja prošle godine nije imala obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. U unutrašnji dug spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, općih i obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveze po osnovu refundacije poreza, te aktiviranih garancija.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će ovu informaciju Parlamentarnoj skupštini BiH.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...