Javni poziv za imenovanje članova biračkih odbora ispred Gradske izborne komisije grada Bihaća za rad na Općim izborima 2018. godine

bihac.org
Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2018. godine.

U skladu sa Izbornim zakonom („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) te shodno Pravilniku o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja biračkih odbora, Gradska izborna komisija grada Bihaća objavljuje:

Javni poziv za imenovanje članova biračkih odbora ispred Gradske izborne komisije grada Bihaća za rad na Općim izborima 2018. godine.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove;

a) Stepen stručne spreme:

  • VSS /VŠS /SSS

b) Izborno iskustvo:

  • članstvo u izbornoj komisiji,
  • članstvo u biračkom odboru,
  • rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provedbi izbora,
  • objava stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora

a) kandidat ne smije biti obuhvaćen odredbama člana 2.3. Izbornog zakona;

Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (čl.2.3 Izbornog zakona BiH):

  • koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona;
  • koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  • koje je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
  • koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (2012, 2014. 2016. ili 2018. godine);i
  • kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove mogu se prijaviti svakim radnim danom u periodu od 09.00 do 14.00 sati u prostorijama Gradske izborne komisije, II sprat (kancelarija br. 218) organa gradske uprave Bihać, ulica Bosanska br. 4.

Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2018. godine.

Gradska izborna komisija

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...