Obraćamo se građanima naše Općine s ciljem da javno ukažemo na činjenicu da se na nekorektan način ruši Mješovita srednja škola „Hasan Musić“, Bužim. Ne sporeći pravo roditeljima da svoju djecu upisuju u srednje škole van Bužima, ukazujemo da to čine uglavnom ljudi koji prihode ostvarujući vršeći usluge, prodajući robu ili radeći u institucijama Općine i osnovnim školama, odnosno ljudi koji prihode ostvaruju na račun bužimske sirotinje, koja ne može svoju djecu školovati van Bužima kao navedene kategorije ljudi. Ovim postupcima ovi ljudi dovode u pitanje opstanak naše Srednje škole.

Kako se ovakva praksa ne samo nastavlja, već i javno potencira od tih ljudi, ali i od vjerskih službenika (imama) koji petkom na hudbi pozivaju roditelje da djecu šalju u medrese, a da pri tome uopšte ne pominju našu Srednju školu, postavljamo pitanje: ko treba da zaštiti našu Srednju školu, jedinu Srednju školu u BiH i šire, koja je osnovana u najtežim ratnim uslovima i koja omogućuje da se školuju i djeca najsiromašnijih roditelja? S obzirom da povodom toga šute: Općinsko vijeće Bužima, Načelnik Općine, kantonalni, federalni i državni poslanici, pitamo se: zar smo zaista toliko socijalno i ljudski neosjetljivi i u krajnjoj liniji licemjerni? Hoćemo li pokleknuti pred onima koje bužimska sirotinja finansira, bez obzira da li se radi o lokalnim biznismenima, zaposlenim u institucijama Općine, osnovnim školama ili imamima u džamijama?! Ljudski posmatrano, odgovor bi morao biti: nećemo! Ovo stoga jer je kvalitet nastave u našoj Školi na nivou škola van Bužima u koje se iz pomodarstva ili tobožnje zaštite muslimana, upisuju naši svršeni osnovci. I umjesto da akcenat stavimo na poboljšanje kvaliteta nastave putem povećane konkurencije među našim učenicima, mi ovakvom pristupom našoj Srednjoj školi slabimo njen kvalitet. I pored toga, ova Škola je ponosna jer su njeni nekadašnji učenici danas diplomirani stručnjaci različitih fakulteta, doktori medicine i veterine, magistri struke, magistri i doktori nauka i univerzitetski profesori na domaćim i inostranim univerzitetima. Dakle, kvalitet nastave u našoj Školi u najmanju ruku je na nivou kvaliteta škola van Bužima. Ono što ovu Školu čini dodatno kvalitetnom, jeste činjenica da su većina njenih profesora bili upravo njeni učenici, i po pravilu, oni su bili najbolji studenti na fakultetima na kojima su studirali. Uz to, Škola ima informatički kabinet, potrebne bibliotekačke sadržaje i sportsku dvoranu. Dakle, ispunjeni su svi elementi koji omogućavaju da se Škola razvija u kvalitetnom smislu. Međutim, često puta za kvalitet je potreban i kvantitet (broj) učenika. Da bi se to postiglo, smatramo da naša Srednja škola mora biti prioritet ukupne politike Općine Bužim, svih stranaka i čestitih ljudi. Stoga se baš nigdje, ni na kom mjestu, ne smiju pozivati roditelji da svoju djecu šalju u bilo koju drugu školu. Osnovni moralni postulat morao bi biti: ako već neko neće da pomogne našu Srednju školu, neka joj bar ne odmaže, sugerišući roditeljima da djecu upisuju u druge škole!

Rukovodstvu Općine, poslanicima svih nivoa sa područja Općine i stanovništvu Općine postavljamo jednostavno pitanje: da nije bila osnovana Srednja škola Bužim, da li bi srednjoškolsko obrazovanje završilo 3.556 učenika, od koji su većina djeca bužimske sirotinje?! Odgovor je jasan: ne bi!

Žalosno je da u našu Srednju školu sa Konjodora, iz Čave i Crvarevca pohađa jednocifren broj učenika. Kada pitamo za razlog zašto svršeni osnovci umjesto u Bužim idu u srednje škole u Cazin, Bos. Krupu ili Vel. Kladušu, odgovor je da ove općine plaćaju troškove prevoza učenicima, a Općina Bužim ne plaća! Stoga se postavlja pitanje: zar u milionskim iznosima općinskog budžeta nema prostora za ove namjene?! Mi smatramo da bi to moralo da se učini na prvoj, narednoj sjednici Općinskog vijeća, gdje bi se izvršio rebalans budžeta za ovu namjenu. Jer, ako to ne učine Načelnik i Općinsko vijeće, onda se postavlja pitanje da li oni rade u interesu većine koja ih je izabrala, budući da ta većina upravo nema sredstava da svoju djecu školuje van Bužima!

Na osnovu naprijed navedenog i dosadašnjeg iskustva ukidanja institucija nivoa Općine (Šumarije, Suda, Policijske uprave i slično), nije teško izvući zaključak da će se ovakvom politikom dovesti u pitanje postojanje i same Općine kao javne institucije. Prema tome, problem odnosa prema našoj Srednjoj školi nije samo problem njenih profesora, već svih mislećih i moralnih ljudi. Mi nikada ne smijemo zaboraviti da smo izgubljeni status Općine skupo platili u razvojnom i infrastrukturnom pogledu, jer smo na njeno ponovno osnivanje morali čekati 35 godina.

Postojeći problemi u obrazovanju i razvoju mogu se prevazići na način da se odstrane lični interesi i iskrivljena ideologija, odnosno da rukovodstvo Općine ima dovoljno intelektualne bistrine i političke hrabrosti za djelovanje na dobrobit većine koja ih je izabrala.

Dobronamjernim i moralnim građanima Općine Bužim podvalačimo da ne dopuste da pameti dođu onda kada im ona više ne bude trebala!

Direktor Škole: Ibrahim Grošić, prof.
Predsjednik Školskog odbora Škole: Emin Skenderović, prof.