Nakon što su Nisvet Jusić i Nijaz Kadirić tražili od predsjedavajućeg Skupštine da sazove vanrednu sjendicu na kojoj bi se razmatrali izvještaji Vlade USK i Nezavisnog odbora o proceduri imenovanja policijskog komesara s obzirom da zbog oprečnih stavova Vlade i Nezavisnog odbora naš Kanton još uvijek nema komesara, predsjedavajući je zatražio od Vlade i Nezavisnog odbora da se dostave izvještaji kako bi postojali materijali za sazivanje ove vanredne sjednice.

“Mi smo svoj zahtjev uputili prvo predsjedavajućem Skupštine jer je to poslovnička procedura, ukoliko ne bude pozitivnog odgovora na ovaj zahtjev, paralelno radimo na prikupljanju 10 potpisa kako bi mogli na taj način sazvati vanrednu sjednicu Skupštine.”, naveli su u Klubu nezavisnih kandidata na dan kada su dostavili prvi zahtjev.

Prema riječima Jusića, koji je za portal USN potvrdio da je zahtjev predan na protokol Skupštine, Nezavisni odbor je njemu i Kadiriću dostavio svoj izvještaj, dok Vlada još uvijek nije dostavila ništa. S obzirom na stanje kakvo vlada u Unsko-sanskom kantonu, posebno sa aspekta sigurnosti, 10 prikupljenih potpisa je danas predano na protokol, sa terminom održavanja vanredne sjednice 13.08. sa početkom u 10:00 sati.

Hoće li zastupnici u Skupštini zaustaviti rad Vlade kojeg je osudila i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, smijeniti glavne aktere sage oko policijskog komesara, ostaje nam da vidimo.