Svima se sig­urno dogodilo da moraju nekada otvoriti katanac, a ključ je davno izgubljen i ne pos­toji drugo rje­šenje.

Uz ovaj jed­nos­tavni trik, prob­lem će biti rije­šen za samo neko­liko sekundi.

Pogleda­jte video: